Torsdag 21 november 2019

Västerbottningen

Ny jobbsatsning i Vännäs

För drygt en månad sedan startade Jobbsteget i Vännäs. En kommunal satsning för dem som söker försörjningsstöd.

Vännäs · Published nov 7, 2019 at 16:15

I april fick projektledaren Sara Martinesz uppdraget av Vännäs kommun att sänka kostnaderna för försörjningsstöd inom socialtjänsten. Målet var att starta en permanent verksamhet för att fler ska bli självförsörjande, och den 1 oktober öppnade Jobbsteget.

Jobbsteget är en del av individ- och familjeomsorgen, och verksamheten har ett nära samarbete med socialsekreterare och arbetsmarknadsenheten. Verksamheten är öppen från måndag till fredag under förmiddagarna och då finns alltid handledare på plats för att hjälpa deltagarna att söka jobb eller studier.

– Det roligaste med jobbet är att få arbeta med människor, och det är kul att se dem växa, menar handledaren Eva Wenngren.

Deltagarna får ha individuella samtal med handledarna och tillsammans gör man upp en handlingsplan. Därefter ska deltagarna utföra sina uppgifter på plats.

– Här är det lättare att få saker gjorda än hemma. Deltagarnas egna ord är att de behöver en spark i baken, och vi är en mjuk spark, säger handledaren Fredrik Cederlund och betonar att handledarna har ett mer coachande förhållningssätt och att deltagarna själva ska utföra jobbet.

I dagsläget har Jobbsteget ett 20-tal deltagare. Det är obligatorisk att vara på plats och följa sin handlingsplan, om man inte dyker upp utan giltigt skäl får man helt eller delvis avslag på sin ansökan om försöjningsstöd.

Jobbsteget har redan gett resultat. En person har fått ett heltidsjobb, och några har fått tillfälliga arbeten. Då verksamheten även har gruppsamtal inspireras deltagarna av varandra, och två har fått jobb på samma arbetsplats.

– Det finns ett ekonomiskt mål att sänka försörjningsstödskostnaderna. Men jag tycker att det viktigaste målet är att personer drivs att söka jobb eller studier, att det skapar en motivation, säger Sara Martinesz.

Nej till skatepark i Vännäsby

Vännäsby Espen Edelhausen och Albin Gustafsson, 8 år, vill att det byggs en skatepark i Vännäsby. Men kommunfullmäktige sade nej till förslaget.