Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Vännäs kommun håller på att bygga om och installera modern utrustning i pumphuset vid gamla festplatsen i Vännäsby. Syftet är att förhindra att lukt från avloppsvatten sprider sig i omgivningen. I bakgrunden det nya flerfamiljshuset på Strandgatan. Foto: ROLF JAKOBSSON

Ny teknik ska eliminera kloaklukt nära hyreshus

Förbipasserande har påtalat kloaklukt från pumphuset vid gamla festplatsen.
Ny utrusning ska eliminera den dåliga lukten, bland annat på grund av ett hyreshus som byggts i närheten.
– Vi gör det här i förebyggande syfte, säger VA- och gatuchef Christer Nygren.

Vännäsby · Published nov 7, 2018 at 06:15

Avloppsvatten från Vännäs och Vännäsby passerar pumphuset vid gamla festplatsen i Vännäsby, varifrån vattnet trycks vidare till reningsverket.

Förbipasserande har dock vid vissa tillfällen påtalat kloaklukt från pumphuset.

– Det blir lukter från sådana där anläggningar, konstaterar Christer Nygren.

Nu håller dock Vännäs kommun på att byta utrustning i pumphuset för att förhindra att kloaklukten sprider sig i omgivningen.

– Det är alldeles strax klart med ombyggnationerna, och då ska vi in med aggregaten, säger Christer Nygren.

Han fortsätter:

– Vi gör det här i förebyggande syfte nu när man har byggt det här hyreshuset relativt nära. Vi har dock inte fått några klagomål från hyresgästerna där.

Konkret handlar det om att installera ett filter med UV-ljus och kol som neutraliserar den dåliga lukten.

Vakin, Umeå kommuns bolag för vatten och avfall, har installerat samma utrustning i ett pumphus vid Öbacka strand. Tidigare klagade boende på avloppslukt.

– Där känner de boende och folk runtomkring ingenting nu. Så de är nöjda med resultatet, framhåller Christer Nygren.

Av allt att döma kan det finnas goda skäl att eliminera den dåliga lukten, som tydligen letar sig fram även till det nya näraliggande flerfamiljshuset på Strandgatan – åtminstone vid vissa vädertyper.

– Det luktar avlopp till och med in i lägenheten, men inte jämnt. När det är lågtryck kan det lukta, säger en hyresgäst som Västerbottningen träffar framför huset och som inte vill ha sitt namn i tidningen.

– Det är ett obehag, som går att leva med. Men jag hoppas att de nu kan göra någonting åt lukten.

En annan hyresgäst i bostadshuset som också vill vara anonym upplever inte samma problem.

– Det luktar litegrand när jag går förbi pumphuset, men det luktar absolut ingenting i lägenheten.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.