Söndag 26 maj 2019

Västerbottningen

Rivas eller inte? Politikerna i Vännäs har ännu inte fattat beslut om förskolan Klockarens framtid. Foto: ROLF JAKOBSSON

Omtag för förskolan Klockaren

En enig kommunstyrelse fastslog att renoveringen av förskolan Klockaren i Vännäsby skulle återupptas.
Nu har fullmäktige återremitterat ärendet.
– Vi behöver en samlad bild över Klockaren, säger Johan Söderling (S).

Vännäs · Published dec 6, 2018 at 06:15

Vännäs kommun har behov av ytterligare tio förskoleavdelningar de närmaste åren.

Renoveringen av förskolan Klockaren, med tre avdelningar, pausades eftersom miljöfarligt byggmaterial påträffats i byggnaden. Fortsatt renovering beräknas kosta ytterligare ett par miljoner kronor.

En enig kommunstyrelse, KS, beslutade den 12 november att återuppta renoveringen av förskolan, vars barn är evakuerade till tillfälliga moduler.

När frågan om Klockaren behandlades av fullmäktige 3 december drog dock politikerna i handbromsen. Både majoriteten och oppositionen ställde sig bakom en återremiss.

– Det dyker upp en del frågetecken och ny information. Därför vill vi ha en samlad bild över hur Klockaren ska hanteras, vilka olika alternativ som finns och deras kostnader, säger kommunalråd Johan Söderling som påpekar att sammanställningen ska presenteras för KS den 4 februari.

– Fullmäktige har inte den samlade bilden, och det är viktigt att vi får det.

Enligt Ulf Eriksson, gruppledare för Centern, handlar det om ytterligare ett förslag från fastighetsavdelningen som går ut på att riva Klockaren och bygga en ny förskola med fyra avdelningar på samma plats.

– Fastighet säger att man får samma driftskostnader för en ny fyraavdelningsförskola som en ombyggd förskola med tre avdelningar. Så det är ekonomi i botten.

Eriksson fortsätter:

– Nu ska de ju ta fram alternativ som inkluderar alla kostnader. Inklusive rivning av befintlig förskola.

Ulf Eriksson betonar att det brådskar för politikerna att fatta ett slutgiltigt beslut om Klockarens framtid. Klockaren var tänkt att öppna igen höstterminen 2019, vilket inte hinns med oavsett om förskolan renoveras eller rivs och återuppbyggs.

– Det innebär att man måste förlänga paviljonglösningen, fastslår han.