Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Jan Nilsson (M) är glad över rekordresultatet. Foto: EMMA GARZON

Rekordresultat glädjer politiker

Delårsrapporten för Vännäs kommun visar ett rekordresultat: 54 miljoner kronor, en förbättring på cirka 46 miljoner mot budget. De som har varit med länge i Vännäspolitiken har inte sett något liknande resultat tidigare, och oppositionen menar att det är ett bevis för att de hade rätt i att föreslå en skattesänkning.

Vännäs · Published sep 27, 2021 at 13:15

Fram till den sista augusti i år har Vännäs kommun gjort ett resultat på 54 miljoner kronor, vilket är cirka 46 miljoner högre jämfört med budgeten.

– Det ska vi glädjas åt, säger Hans-Inge Smetana (KD), ledamot i kommunfullmäktige.

Smetana har varit aktiv i Vännäspolitiken i drygt 25 år och varken han eller andra politiker som Västerbottningen har pratat med har tidigare upplevt något likande resultat.

– Jag är övertygad om att vi inte har haft en sådan nivå tidigare.

Ledamoten Jan Nilsson (M) tonar ner resultatet.
– Det är extrema engångskostnader, om man rensar bort dem är det en mycket måttlig ökning.
 

Överskottet beror bland annat på realisering av finansiella tillgångar, en positiv semesterlöneskuld och ökade skatteintäkter.

Prognosen för hela året är 37,5 miljoner, en förbättring på 24,4 miljoner mot budget. Enligt prognosen kommer årets resultat uppgå till 5,7 procent av skatter och bidrag, och kommunfullmäktiges mål är 2 procent. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vännäs kommun till 34,95 procent, vilket var den fjärde högsta i Sverige.

När budget för 2022-2023 och plan 2024 beslutades i juni ville oppositionen, C, KD och L, sänka skattesatsen med 30 öre. Men förslaget röstades ner. Enligt Hans-Inge Smetana visar delårsrapporten att oppositionen hade rätt i att föreslå en skattesänkning. Oppositionsrådet Anders Nilsson (C) håller med.

– Vi hade inte fel i vår bedömning att det fanns utrymme för en skattesänkning, säger han.

Kommunalrådet Anna Frej (S) säger att det inte är dags att kommentera skattefrågan ännu. Jan Nilsson (M) tillägger att det inte går att göra något åt skatten nu.

– Vi Moderater tycker inte att Vännäs långsiktigt ska ligga i topp i Sverige när det gäller skatten, säger Nilsson och fortsätter:

– Men vi har levt i en jättestor osäkerhet och vi har behövt ta det säkra före det osäkra. Vi är väldigt glada att det går åt det här hållet. Vännäs barn och unga förtjänar en långsiktigt bra ekonomi, så vi behöver ha en försiktighet.

Förutom att skattemålet har uppnåtts har Vännäs kommun även nått målen om att soliditeten ska öka långsiktigt och att självfinansieringsgraden för kommunens investeringar ska vara 100 procent över tid.

Däremot ser kommunen inte ut att nå målet om att nämnderna ska ha en ekonomi i balans. I delårsrapporten visade nämnderna ett överskott på 11 miljoner kronor, men årsprognosen pekar mot ett underskott på 0,7 miljoner.

Vård- och omsorgsnämnden gjorde ett underskott på 2,5 miljoner fram till sista augusti, och prognosen är att det blir samma avvikelse för hela året. Men blickar vi tillbaka har det sett mörkare ut, under 2020 landade nämndens underskott på 10 miljoner kronor.

– Jag tycker att nämnden har gjort sitt absolut bästa, säger Anders Nilsson.

– Jag är mest stolt över hur vård och omsorg har jobbat med sitt underskott. Det bara krymper, trots att man har haft covidrelaterade kostnader i ganska stor utsträckning som inte kommer ersättas. Utan covid hade det sett mycket bättre ut, säger Anna Frej.

Från januari till augusti i år har staten kompenserat för en del av de sjuklönekostnader som har överstigit det normala. I Vännäs kommun blev ersättningen 2,1 miljoner kronor. Dessutom har arbetsgivaravgiften för unga sänkts.

– Det är betydelsefullt att regeringen har varit generös. Det är lugnande, menar Frej.

Fler nyheter från Vännäs och Västerbotten
Västerbottningen rekommenderar

Fullmäktige: Majoriteten lyssnade inte på hyresgäster

Bjurholm Efter en lång debatt beslutade Bjurholms kommunfullmäktige på måndagen att sälja totalt 19 kommunägda lägenheter.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport