Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Josep Junyent, Stig Wall och Barbro Lundmark är alla medlemmar i Rotary Vännäs. Foto: EMMA GARZON

Rotary ger somaliska kvinnor en ljusare framtid

För att stödja somaliska flickors utbildning och motverka könsstympning ger Rotary Vännäs ett bidrag på 10 000 kronor till en kvinnoorganisation i Somalia. Målet är att fortsätta samarbeta med organisationen.

Vännäs · Published mar 8, 2019 at 06:15

Den 8 mars inträffar Internationella kvinnodagen, en dag som är till för att uppmärksamma kvinnors situation runt om i världen. Somalia är det land där flest kvinnor utsätts för könsstympning, hela 98 procent. Och utbildning bland flickor är en bristvara.

Galkayo Utbildningscenter för fred och utveckling, GECPD, jobbar med att öka tillgången på utbildning för flickor. Dessutom arbetar den somaliska organisationen för att motverka könsstympning, och frågan finns nu på dagordningen hos beslutsfattare och lagstiftare.

Det är Rotarymedlemmen Stig Wall som kom med bidragsförslaget. Stig Wall grundade institutionen för Epidemiologi och Global hälsa vid Umeå universitet och i samarbete med Sida bedrev de forskning i Somalia i tio år. Men när inbördeskriget inleddes i slutet av 80-talet avbröts forskningsarbetet. Nu ser utvecklingen i Somalia hoppfull ut och institutionen försöker återuppbygga samarbetet.

En enig styrelse beslutade att Rotary Vännäs skulle bidra med 10 000 kronor till GECPD, vilket är lokala pengar.

– Det här samarbetet är jättebra. Internationella projekt kan annars vara svåra eftersom man inte alltid har kontakter. Dessutom är det lättare att ha kontroll över bidraget, ibland försvinner tyvärr pengar, säger Josep Junyent som är president i Rotary Vännäs.

Pengarna till GECPD är inte riktade till något speciellt, men Rotary kommer följa upp hur organisationen har använt dem. GECPD driver en flickskola och ett vandrarhem, och 10 000 kronor kan räcka till frukost och tvål till 130 flickor under 15 dagar.

– Det här ska inte bara bli en engångsföreteelse, säger Barbro Lundmark, tillträdande president i Rotary Vännäs, om bidraget.

Rotary Vännäs tänker ansöka om pengar från Rotarys norra distrikt och framöver ska de samla in pengar på lokal nivå.

– Begreppet solidaritet är en bristvara här i Sverige, och det har kommit bort i politiken. Jag tycker att det är viktigt att vi lever upp till begreppet, menar Stig Wall.

Internationella kvinnodagen

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Dagen uppmärksammas bland annat med möten och demonstrationer för att markera kvinnosolidaritet och föra fram aktuella reformkrav.

1910 instiftade den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn en dag till stöd för kvinnlig rösträtt, och därefter firades dagen årligen i många länder.

År 1977 rekommenderade FN ett allmänt firande av Internationella kvinnodagen.

Källa: Nationalencyklopedin