Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

”Jag tycker att det är positivt och viktigt att barnkonventionen blir lag”, säger Kristina Nyström. Foto: EMMA GARZON

Så påverkas Vännäs av lagen

Att barnkonventionen blir svensk lag innebär bland annat att barns rättigheter får större utrymme i Vännäs kommuns dagliga arbete och inom politiken, samt att skolpersonal och elever får ett kunskapslyft.

Vännäs · Published nov 28, 2019 at 06:10

– Jag tycker att det är positivt och viktigt att barnkonventionen blir lag, så att barns rättigheter blir tydliggjorda, anser Kristina Nyström som är elevhälsochef i Vännäs kommun.

I Vännäs kommun har man börjat förbereda sig, till exempel genom att kommunstyrelsen har fått en introduktion om lagen från bland andra Kristina Nyström.

– Det handlar om kunskap i alla led, både för politiker som behöver fatta ett kommunövergripande beslut och att se över organisation och struktur.

Alla landets kommuner är skyldiga att följa den nya lagen, och Vännäs kommun kommer börja jobba efter lagen direkt. Men Kristina Nyström tror att det framöver behövs politiska beslut för att tydliggöra på vilka sätt kommunen ska arbeta.

– Inom barn- och utbildningsförvaltningen är barnperspektivet en grundläggande del i hela vår verksamhet, och tittar vi generellt i kommunen så finns också det perspektivet. Men vi kan förstärka och utveckla det.

När kommunen framöver gör exempelvis målprioriteringar, budgetplaneringar och utvärderingar kommer man titta på om barn och ungas röster är med tillräckligt mycket. Och när kommunen ger information till medborgarna behöver också barnperspektivet vara med.

Kristina Nyström anser att personal på skolor och förskolor i kommunen redan har god kunskap om barns rättigheter men att det behövs en kunskapsförstärkning, likaså bland eleverna. Kunskapslyftet kommer ske under nästa år och det blir rektorernas ansvar att ge informationen.

En svårighet med den nya lagen är att hitta kanaler för att förmedla barn och ungas röster, menar Kristina Nyström.

– Om vi får synpunkter från förskolor och skolor behöver vi hitta vägar för att förmedla det till exempelvis kommunfullmäktige.

Ny förening gynnar handeln

Vännäs Många kommuner i Sverige har en centrumförening som lyfter gemensamma frågor som är viktiga för både handeln och kommunen själv. Nu följer Vännäs efter.

VHC säger upp klubbdirektör

Vännäs Ledningen för Vännäs HC har varslat klubbdirektören Erik Åström om uppsägning. Anledningen är ekonomiska problem till följd av coronapandemin.