Onsdag 3 mars 2021

Västerbottningen

Tomas Åström, skolchef i Vännäs kommun.

Skärpta restriktioner på förskolor och skolor

Nu införs nya coronarestriktioner på förskolorna och skolorna i Vännäs kommun. Både personal och barn uppmanas att stanna hemma direkt när någon i familjen får sjukdomssymptom.

Vännäs · Published feb 23, 2021 at 16:00

I Vännäs kommun har det hittills inte varit någon smittspridning på förskolor eller skolor.

– Vi har hittills lyckats väldigt bra med de åtgärder som vi har satt in, och vi är en av få kommuner som fortfarande inte har haft våra skolor stängda vid något tillfälle, förklarar Tomas Åström, skolchef i Vännäs kommun.

Varför tror du att Vännäs kommun har klarat sig så pass bra?

– Jag tänker att det handlar om tydlighet och att våga ta beslut, och att vi har haft vårdnadshavare, barn och medarbetare som har följt råden. Till viss del handlar det om skicklighet, men till viss del handlar det även om tur.

Men nu när smittspridningen har ökat i länet har Vännäs kommun haft en dialog med Smittskydd Västerbotten och bestämt sig för att införa en ny åtgärd, som handlar om att både personal och barn ska stanna hemma direkt om någon annan i familjen får sjukdomssymptom.

Om barnet är i förskolan eller på skolan när en familjemedlem får symptom ska barnet åka hem så fort som möjligt. Därefter ska man stanna hemma tills familjemedlemmen får ett negativt provsvar. Om provsvaret är positivt gäller som tidigare familjekarantän, vilket innebär att man ska stanna hemma i sju dagar från provtagningstillfället.

– Åtgärden är såklart ingripande och vi väljer att ha den så kort tid som möjligt.

De nya restriktionerna kommer till en början pågå till sportlovet, och vid behov en vecka efter lovet.

Personalen måste följa restriktionerna, och kommer få bibehållen lön om de behöver vara hemma. För förskolebarnen och eleverna på skolorna är det en önskan från kommunens sida att stanna hemma direkt när en familjemedlem får symptom.

– Vi har inga lagliga verktyg att säga det. Om barnen kommer till skolan, trots att någon i familjen är sjuk, så kommer vi ta emot barnen på ett positivt sätt, säger Tomas Åström.

Hur kan de nya restriktionerna påverka undervisningen i skolan?

– Utgångspunkten är att vi gör en utökad karantän, sedan måste vi bedöma varje enskilt fall på personalsidan. När det gäller barnen så är det viktigt att alla får det stöd de behöver, så här kanske vi får sätta in insatser efteråt, beroende på hur det slår ut. Men effekten blir ännu större om vi måste stänga skolorna och ha distansundervisning under en längre tid.

Fler nyheter från Vännäs och Västerbotten

Johan förberedd för årets Vasalopp

VÄNNÄS Förra vintern åkte han in på en fin-fin 15:e plats i Vasaloppet men det var också senast Johan Lövgren var med i en ”riktig” skidtävling.
Västerbottningen rekommenderar

Vindeln går nio miljoner under budget

Vindeln Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige redovisade Vindelns ekonomichef det preliminära budgetresultatet för 2020.

Klart med fejare till Vindeln

Vindeln Nu finns en tillfällig skorstensfejarmästare i Vindeln. Det beskedet levererade kommunalrådet under pågående kommunfullmäktigemöte under måndagen.