Tisdag 25 februari 2020

Västerbottningen

Skyddsvall återskapas längs älvar

Klimatförändringarna kommer sannolikt att medföra kraftigare och intensivare skyfall.
Nu rustar Vännäs kommun för en osäkrare väderlek genom att återskapa vallarna vid Vindelälvens och Umeälvens sammanflöde nära Vännäsby.

Brån · Published dec 7, 2018 at 06:21

Det finns anledning att även blicka bakåt när det gäller att rusta för eventuella kommande katastrofer. Området vid sammanflödet mellan den oreglerade Vindelälven och reglerade Umeälven är låglänt jordbrukslandskap.

Vid en översvämning 1938 brast vallarna och i princip hela Brånslätten lades under vatten.

Invallningarna efter den så kallade Spölandskatastrofen förbättrades, men under de 80 år som gått är vallarna idag skadade eller helt borta på sina håll.

Vännäs kommun står nu i startgroparna får att återskapa vallarna till sitt ursprungliga skick på sträckan Brån-Strand-Berg.

Kommunen ansvarar för att återställa en sträcka på fem kilometer, och Vattenfall en kilometer.

– Vi kör så mycket vi hinner nu i vinter tills det det blir för mycket snö. Målet är att vara klar till hösten, säger Christer Nygren, VA- och gatuchef vid Vännäs kommun.

Kommunens del i arbetet beräknas kosta cirka sex miljoner kronor, varav 60 procent finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Resterande pengar kommer från bygdeavgiftsmedel.

Det handlar om att höja vallarna med cirka 0,5–1,5 meter, till + 81,00 enligt det nationella höjdsystemet.

– Då klarar vi 200-årsflöden som blir allt vanligare i framtiden enligt klimatforskarna, framhåller Christer Nygren.

I dag är det restriktioner för dem som vill bygga hus i området. Översvämningsrisken bedöms för stor.

– Men de restriktionerna släpps när vallarna är klara, säger Christer Nygren som påpekar att åtminstone fem personer har sökt förhandsbesked på sin bygglovsansökan nu när nya invallningar inte är långt borta.

Under kommunens samråd med ortsborna har dessa velat ha kvar en samfälld båtplats vid Umeälven i Brån. Enligt Christer Nygren ska detta gå att lösa.

– Tanken är att göra en sektion i vallen med betongstöd som kan täppas igen om det går larm om höga flöden.

Vallprojektet inleddes 2013, men det har enligt Christer Nygren dragits i långbänk. Ortsbor längs vallen överklagade det faktum att de förväntas överta drift och underhåll av vallen via ett så kallat invallningsföretag.

– Alla i Brån vill ha vallen, men en del menar att eftersom Vattenfall tjänar på vallen så borde de ta det fulla ansvaret för den.

Vännäs och Umeå kommun har tillsammans med Vattenfall nyligen lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att få återskapa vallarna även på östra sidan av Vindelälven och Umeälven till Brattby.

6

miljoner kronor kostar kommunens vallprojekt.

Polis behöver mer plats

Vännäs Vännäs polisstation är under utredning för en utbyggnad. "Vi är trångbodda, och vi har helt klart behov av större lokaler", säger Elenor Carlsson, tillförordnad gruppchef i Vännäs.