Tisdag 16 oktober 2018

Västerbottningen

Idrottshallen vid Vegaskolan i Vännäs är för liten och i dåligt skick. Nu ska renovering och eventuellt en nybyggnation utredas. Foto: ROLF JAKOBSSON

Två idrottshallar i Vännäs måste rustas för miljoner

Idrottshallen vid Vegaskolan rymmer inte all undervisning, och hallen är i dåligt skick. Nu ska en om- eller nybyggnation utredas.
Idrottshallen vid högstadiet Hammarskolan föreslås renoveras för 1,5 miljoner kronor.

Vännäs · Published okt 10, 2018 at 11:15

Vegaskolan är kommunens största grundskola, och växer snabbt. Om två år har skolan cirka 480 elever. Dessutom utökas idrottsundervisningen med 20 procent från hösten 2019, enligt ett statligt beslut. Samtidigt har Vegaskolan den minsta idrottshallen i Vännäs.

Redan idag är skolans idrottshall för liten, och den är dessutom behäftad med stora brister, enligt en skrivelse av barn- och utbildningschef Tomas Åström.

Följden blir trånga omklädningsrummen. De är också slitna, och har problem med avloppsodör.

Även tillgängligheten är dålig, då hissen ofta är ur funktion. Pingisbord förvaras i korridoren, vilket blockerar utrymningsvägen, något som räddningstjänsten påpekat.

Eftersom all undervisning inte ryms nyttjas också idrottshallarna vid Hammarskolan och i Vännäsby.

Lars-Åke Forsgren, fastighetsansvarig, bekräftar bristerna i idrottshallen.

– Hallen skulle behöva en ordentligt renovering. Vi försöker kontinuerligt underhålla men vi har alldeles för lite pengar att jobba med.

Nu har kommunstyrelsen gett i uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda en om- eller nybyggnation av idrottshall vid Vegaskolan. En ny idrottshall med läktare beräknas kosta 15-20 miljoner kronor.

– Vårt uppdrag är att presentera en lösning där Vegaskolans elever kan ha gymnastik på skolan. Idag är det omöjligt att säga vad det blir för någonting, säger Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef.

Omklädningsrum och duschutrymmen i Hammarhallen vid Hammarskolan är också slitna, och behöver renoveras. Kommunstyrelsen föreslår att 1,5 miljoner kronor tas från överskottet från fjolårets investeringsbudget för att bekosta upprustningen. Fullmäktige fattar beslut den 15 oktober

Samtidigt med renoveringen utreds inomhusmiljön i Hammarhallen.

– Det finns personer som reagerar på vissa ställen i lokalerna. Det är inte lätt att hitta något konkret, men vi ska gå igenom hela byggnaden, säger Lars Åke Forsgren.

Hörnefors behåller busslinje genom samhället

Hörnefors Hörnefors kommer även fortsättningsvis att trafikeras genom samhället. Det står klart sedan diskussionen mellan Umeå kommun och landstinget avslutats inför upphandling av...

Het debatt om kärv ekonomi

Vännäs Kommunens kärva ekonomi stod i centrum när nya fullmäktige sammanträdde första gången i måndags. Senaste delårsbokslutet för 2018 visar underskott med 6,3 miljoner kronor.

Västerbotten har lägst andel oljepannor

BJURHOLM Bioenergibolaget Scandbio har låtit göra en nationell studie av andelen olje- respektive pelletspannor i svenska småhus. Den visar att i Västerbotten finns lägst andel privata...

Bjurholm får rink i vinter

Bjurholm Det blir en hockeyrink på konstgräsplanen bakom Folkets hus i Bjurholm i vinter. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att avvakta med en försäljning av den gamla sargen som...

Vindeln rustar för rally igen

VINDELN Kommande vinter och då lördag 16 mars planeras det att köra ett rally i Vindeln för första gången på mycket länge. – Om jag inte är ute och cyklar var det 1972 eller 1974...