Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Vad och hur ska det byggas på den gamla bibliotekstomten i centrum? Bland annat om detta bygge och andra projekt får Vännäsborna en chans att tycka till om i en medborgardialog. Foto: Rolf Jakobsson

Vännäsbor får tycka till om nytt centrum

Nytt torg i centrum, hyreshus på gamla bibliotekstomten, slopad rondell och nya butiksinfarter.
I slutet på november får Vännäsborna tillfälle att tycka till om den centrumplan som kommunen arbetar med.

Vännäs · Published nov 2, 2018 at 06:00

Förutom nya infarter till Ica och Konsum från Östra Järnvägsgatan består centrumplanen av andra inslag. Exempelvis ett torg, där delar av Konsums parkering och järnvägsparken tas i anspråk.

Kommunens planerare vill också plocka bort rondellen framför järnvägsstationen, och renodla trafiken vid stationshuset.

– I dag är det ett enda stort asfalthav där alla ska samsas. Vi vill separera busstrafik och biltrafik och göra det säkrare för de oskyddade trafikanterna, förklarar gatu- och VA-chef Christer Nygren.

Den gamla bibliotekstomten håller på att ställas om till en bilparkering. Om några år räknar dock kommunen med att låta bygga ett flerfamiljshus med affärslokaler i gatuplanet på tomten.

– Ja, så är väl grundförslaget Sedan kan man ju fråga sig vilken exploateringsgrad vi ska ha, var på tomten vi ska bygga och om det ska satsas på utemiljön, säger samhällsbyggnadschef Tore Forsberg.

Han påpekar att Vännäsborna kommer att få tycka till om centrumplanerna i form av en medborgardialog. Både under ett fysiskt möte, och via nätet.

– Vi kommer att göra lite förslag och höra vad folk tycker. Även om nya torget, och vilka funktioner som som ska finnas där, säger Tore Forsberg.

Han räknar med att medborgardioalogen inleds i slutet av november.

Samtidigt fortsätter flera Vännäsbor att tycka till om vad som är bra och dåligt med Vännäs i form av medborgarförslag.

Magnus Lindgren, som föreslår förbättringar av trafiksituationen vid Vegaskolan, har också tyckt till om bibliotekstomten. Han föreslår odlingsbäddar, växthus och mindre kontorsplatser istället för bilparkering.

– Vad som helst utom bilparkering. Är det bilkörandet kommunen vill ska öka. Jag tycker att man istället ska använda ytan till något som samlar folk.

Magnus Lindgren är en flitig idékläckare, och han har lämnat in flera medborgarförslag som har miljö och hållbarhet som ett gemensamt tema.

Tidigare har han föreslagit att Vännäs borde satsa på en sollcellsanläggning, samt laddstolpar för elbilar. Det sistnämnda är nu verklighet på flera platser i kommunen.

– Tanken med medborgarförslag är ju att väcka idéer hos de styrande politikerna, säger Lindgren.

Andra nya förslag till kommunen vill slå ihop Vännäs med Umeå kommun, rusta tennisbanan i Vännäsby och införa datumparkering i centrum.

Vad som helst utom bilparkering.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.