Lördag 8 augusti 2020

Västerbottningen

Jägarna inom Vännäs älgskötselområde vill skjuta färre älgar än vad länsstyrelsen har beslutat. Foto: PIXABAY

Vill skjuta färre älgar i Vännäs

Jägarna inom Vännäs älgskötselområde tycker att länsstyrelsens tilldelning i älgjakten är orimligt hög. Därför har de överklagat länsstyrelsens beslut.

Vännäs · Published aug 2, 2019 at 16:15

Länsstyrelsen har beslutat att Vännäs älgskötselområde, ÄSO, ska skjuta 5,8 älgar per 1 000 hektar för jaktåret 2019/2020.

– Jag tycker att ska bli en mindre tilldelning, det är lite för högt, säger Jan Karlsson som är med i jaktlaget i Vännäs ÄSO.

– Om det ökar för mycket försvinner älgstammen och vi vill ha kvar den.

Vännäs ÄSO tror inte att de kommer klara länsstyrelsens mål och därför har de nu överklagat beslutet. I stället föreslår jägarna att målet ska vara 4,8 älgar per 1 000 hektar - samma tilldelning som senaste jaktåret. Men inte heller i fjol lyckades de uppnå målet, då blev resultatet 4,3.

Tror du att ni klarar målet detta jaktår om tilldelningen sänks till 4,8?

– Ja, det tror jag att vi kan.

Dessutom vill Vännäs ÄSO att länsstyrelsen ska ändra sitt beslut om att skjuta 40 procent kalvar till 50 procent.

Länsstyrelsen beslut baseras på älgförvaltningsgruppens bedömningar utifrån tidigare avskjutningar och älgobservationer. Vännäs ÄSO anser att länsstyrelsen har fattat beslutet på felaktiga grunder.

– Det känns som att de fattar beslut över våra huvuden, säger Jan Karlsson.

Enligt Vännäs ÄSO:s egen älgobservation skedde en minskning med 27,2 procent under 2018. De förväntar sig en ordentlig sänkning av älgstammen även under 2019 med tanke på koavskjutningen på 58 procent förra året.

Bara ett av de närliggande älgskötselområdena klarade målet under förra jaktåret och det var Vännäs norr 92. Vännäs ÄSO vill dock inte jämföras med Vännäs norr 92 som ligger i ett område mellan Umeälven och Vindelälven, vilket gör att de har högre älgtäthet.

Länsstyrelsen sätter målen i syfte att minska älgstammen långsamt och på så sätt minska älgbetesskador. Älgbetesskadorna ser ut att öka i Västerbotten med en hög mängd färska tallskador. Men i Vännäs ÄSO finns det mindre tallskog och därför är det inte heller så stora betesskador, enligt Jan Karlsson.

Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på länsstyrelsen, förklarar att det inte blir några konsekvenser för dem som inte klarar av målen.

– Men vi vill naturligtvis att alla ska samarbeta för att uppnå målen, betonar Ulf Bergelin.

För Jan Karlsson innebär målen en viss press. Han hoppas nu att länsstyrelsen sänker tilldelningen.

– Jag tror dock inte det blir någon förändring, vi får nog acceptera beslutet, säger Jan Karlsson.

Det känns som att de fattar beslut över våra huvuden.

Ny centrumplan överklagas

Vännäs Fastighetsbolaget Trophi som äger Ica-tomten överklagar den nyss fastställda centrumplanen till mark- och miljödomstolen. Trophi anser att planen får stora negativa konsekvenser.