Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Foto: MICHAL JARMOLUK/PIXABAY

18 bekräftade coronafall i länet

Hittills har 18 personer i Västerbotten bekräftats smittade av coronaviruset. I riket är siffran 1167. Någon allmän smittspridning i länet finns det dock ännu inga tecken på.
Nu ändras också inriktningen för provtagningen i länet, där i första hand patienter som behöver sjukhusvård samt vårdpersonal är aktuella för provtagning.

Länet · Published mar 18, 2020 at 11:15

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering har 1167 personer smittats av coronaviruset covid-19 i Sverige. Åtta personer har dött i sviterna av viruset.

Majoriteten har smittats utomlands, främst i Italien och Österrike, enligt Folkhälsomyndigheten. Även fall som smittats i Sverige har till största del smittats av personer i sin omgivning som återvänt från utlandsresa och varit smittade.

I Västerbotten hade på tisdagsförmiddagen bekräftats totalt 18 coronafall, vilket är en ökning med fem personer det senaste dygnet.

– De isoleras i hemmet med egenvård. Hittills har vi inte haft någon i sjukhusvård, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i länet.

– Vi har inga fall som inte är relaterade till tidigare kända fall, eller resor.

I bland annat Stockholmsområdet med flera hundra coronafall talas det nu om så kallade samhällsspridning.

– Precis. Där har man klara tecken på det, eftersom man i några av de konstaterade fallen inte kan spåra det till att man träffat en person. Men vi har ingen samhällsspridning i Västerbotten än.

Kan det bli det även i Västerbotten?

– Ja, det har vi sagt att det kommer att bli, det är bara en tidsfråga, säger Persson.

Enligt Region Västerbotten går arbetet med att bromsa spridningen av coronaviruset in i en ny fas. Fokus ligger nu på att skydda dem som riskerar att bli svårast sjuka, vilket betyder att hälso-och sjukvården styr om sin resurser.

Nu ska i första hand patienter som är i behov av sjukhusvård, samt vårdpersonal i nyckelpositioner testas. Syftet är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg.

– Vi har ett lågt antal kända fall i länet, men ser hur läget förändras med fler smittade i andra regioner. Nu ändrar vi våra rutiner för att använda våra resurser på effektivast möjliga sätt, säger Gunilla Persson.

Hur vet man då hur många som är smittade?

– Vi kommer inte att ha full koll på det sätt vi har haft hittills med bekräftade diagnostiserade fall, utan det blir andra beräkningar. Man tittar på frånvaro från jobb, skolor och så vidare. Ungefär som när man tittar på influensa, där provtas inte alla heller, säger Gunilla Persson som betonar att Region Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Måste man inte ha full koll på alla fall i en sådan här sjukdom.

– Även om man testar alla som vill, så kommer man aldrig att kunna testa alla som har covid-19.

Hur skulle du beskriva läget för hälso- och sjukvården i länet?

– Vi har ändå ett lugnt läge, men det försiggår väldigt intensiva förberedelser inom vården.

Nya inriktningen för provtagning förändrar också rekommendationerna till allmänheten.

– Du skall inte längre höra av dig till 1177 för misstänkt coronavirus, även om du besökt ett riskområde eller träffat någon med covid-19. Du ska bara ringa 1177 om du blir sämre och inte klarar av egenvård i hemmet, säger Gunilla Persson.

Från måndag 16 mars har Region Västerbotten höjt beredskapen och samlat den regionala krisledningen.

– Regional krisledning ger oss bra förutsättningar att mobilisera och omfördela resurser på ett effektivt sätt, framhåller stabsdirektör Margit Håkansson.

En nyckelfråga är om antalet intensivvårdsplatser och respiratorer kommer att räcka till om antalet smittade ökar dramatiskt i länet. Västerbottningen har inte lyckats nå ansvariga vid Region Västerbotten.

Det har också larmats runt om i landet om brist på skyddsutrustning. Ett faktum som medlemmar i Vårdförbundet i Västerbotten också har påtalat.

– Åtminstone har man talat om att alla arbetsplatser inte har skyddsutrustning, men alla arbetsplatser är ju i nuläget inte drabbade av att eventuellt få patienter med corona, säger vice ordförande Katarina Nilsson Reian.

För att överbrygga bristerna har regeringen beslutat att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för medicinsk utrustning.

– Läget är extraordinärt och därför behöver vi extraordinära insatser, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.

Ortsbor gläds över vägdom

Sörnjöle En ny dom i mark- och miljödomstolen öppnar för att bilägga en långvarig strid om en vägsträcka mellan Hörnefors och Sörmjöle."Vi är ju jätteglada", säger ordförande för samfällighetsföreningen.

Haglund i möte med Sis om Renforsens behandlingshem

Vindeln Under förra veckan träffade Vindelns kommunalråd Mathias Haglund (S) Statens institutionsstyrelse för att diskutera framtiden för Renforsens behandlingshem.