Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Foto: PIXABAY

25 miljoner kronor till företagshjälp

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner kronor för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona-pandemin. Pengarna går till företag med 1-9 anställda.

LÄNET · Published mar 31, 2020 at 17:49

– Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stötta länets företag, det är vi politiskt eniga om, säger Rickard Carstedt, S, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Beslutet togs idag, enloigt pressmeddelandet, på ett möte i regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott och innebär att Region Västerbotten avsätter 25 miljoner kronor av statliga regionala tillväxtmedel, i en tillfällig stödform till företag i Västerbotten med 1-9 anställda. Stödet riktar sig till företag som drabbats av corona-pandemin och behöver vidta åtgärder för att säkra sin verksamhets långsiktiga överlevnad.

– En stor del av Västerbottens företag påverkas kraftigt av den rådande situationen. Vi ser de akuta behoven och har därför anpassat ett särskilt stöd till små företag, en omställningscheck, för att bidra till att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten, i pressmeddelandet.

Stödet, meddelar Region Västerbotten, är sökbart till och med den 30 september 2020 och är maximerat till ett belopp på 150 000 kronor.

I pressmeddelandet uppges att de kostnader som kan godkännas för stöd är lönekostnader samt så kallade mjuka kostnader, exempelvis konsultkostnader för att styra om och anpassa befintlig verksamhet, kompetens- och utbildningsinsatser för att bredda verksamheten eller särskilda marknadsföringsinsatser till exempel mot en ny målgrupp.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.