Torsdag 28 oktober 2021

Västerbottningen

Jenny Normark, Katarina Nilsson, Carola Högberg och Elena Jakobsson jobbar på Vännäsby Äldrecenter där restriktionerna fortfarande gäller. Det handlar bland annat om att personalen behöver bära munskydd och att anhöriga bara får besöka sina äldre på rummen. Foto: EMMA GARZON

Äldreomsorgen i länet behåller restriktioner

Under onsdagen hävdes de flesta covidrestriktionerna i samhället. Men inom äldreomsorgen i Västerbotten gäller fortsatta restriktioner.
– Vi måste skydda våra sköraste äldre, säger Elena Jakobsson, enhetschef på Vännäsby Äldrecenter.

Länet · Published okt 1, 2021 at 11:23

Den 29 september hävdes nästan alla coronarestriktioner, exempelvis försvann reglerna om hur många som får samlas i olika sammanhang, likaså rekommendationen om att jobba hemifrån.

Men inom äldreomsorgen kommer länets kommuner fortsätta följa de rekommendationer som smittskyddsenheten och vårdhygien har tagit fram.

– Jag utgår från att alla kommuner gör det, det har inte framkommit något annat, säger Maria Marklund, medicinsk chef på vårdhygien, som menar att restriktionerna fortfarande behövs då de boende är särskilt känsliga.

Under september har flera personer med covid avlidit på länets äldreboenden, trots att 97-98 procent av de äldre har fått två vaccindoser.

– Det är alltid tråkigt när det händer, men det är inte oväntat eftersom det är en jätteskör grupp.

Marklund kan inte uttala sig om enskilda fall, men säger att smittan kan komma in på boendena via vårdtagare, besökare eller personal.

– Vi uppmuntrar alla att vaccinera sig, det ger ett bra skydd för sig själv och för den man vårdar. Men vi kan inte tvinga någon, betonar Maria Marklund.

Hon säger att hon litar på Folkhälsomyndighetens bedömning om att ta bort de flesta restriktionerna, men hoppas att svenskarna tar fortsatt eget ansvar.

– Jag tror vi måste hitta en balans i det nya normala, att människor fortsätter stannar hemma när de är sjuka och gör kloka val.

Jenny Normark, undersköterska på Vännäsby Äldrecenter, är kritisk mot beslutet att öppna upp samhället.

– Jag tycker att det är alldeles för tidigt.

– Jag hoppas att anhöriga som känner sig mer frisläppta inte drar med sig något hit, fyller kollegan Carola Högberg i.

På Vännäsby äldrecenter ska personal använda munskydd och följa hygienrutiner. Innan anhöriga kommer in behöver de fylla i ett hälsoformulär och de får bara hälsa på sina äldre inne på rummet. Om någon av de boende får symtom isoleras de på sitt rum och provtas.

Under dagverksamheten får max åtta boende delta och det är alltid samma personer i gruppen. Flera aktiviteter har kunnat genomföras, exempelvis en liten surströmmingsfest.

Hittills har ingen av de äldre på Vännäsby Äldrecenter haft covid.

– Det är tack vare att personalen jobbar med basala hygienrutiner och tar ansvar för att jobba patientsäkert, säger Elena Jakobsson.

– Vi har också mycket lyhörda anhöriga och frivilligorganisationer, tillägger undersköterskan Katarina Nilsson.

På Vännäsby Äldrecenter finns det några få ur personalstyrkan som inte vill vaccinera sig.

– Ett nej är ett nej, men jag kan försöka motivera, menar Elena Jakobsson.

– Jag tycker att det är en självklarhet att vaccinera sig om man ska jobba med det här, säger Jenny Normark.

Däremot är vaccinationsviljan god bland de äldre, och när det blir dags för en tredje dos står boendet redo.

Fler nyheter från Västerbotten
Västerbottningen rekommenderar

Fullmäktige: Majoriteten lyssnade inte på hyresgäster

Bjurholm Efter en lång debatt beslutade Bjurholms kommunfullmäktige på måndagen att sälja totalt 19 kommunägda lägenheter.

7-Mila flyttar till mars månad

VINDELN – Vi tidigarelade tävlingen till februari efter 2015 på grund av snöbrist men nu återgår vi till loppets ursprungliga tidpunkt, bekräftar tävlingsledaren Stefan Bygdeson.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport