Onsdag 29 januari 2020

Västerbottningen

Årets mentorer prisades i länet

Lena Lundqvist, SHIFT Esducation AB, och Tommy Abrahamsson, tidigare vd på Nolia, är Årets Mentorer i Västerbotten.
– Det är ovärderligt med ett bollplank, säger landshövding Magdalena Andersson.

Länet · Published sep 27, 2019 at 14:30

Prisutdelningen till Årets Mentorer i länet förrättades av landshövding Magdalena Andersson vid en stämningsfull ceremoni på länsresidenset under fredagen. Andersson påminde om företagens betydelse för välfärden och påpekade vikten av goda rådgivare och förtroendefulla bollplank i början av en företagarkarriär.

– Det är både viktigt att göra misstag och att lära sig av dem, säger Andersson.

En mentor är en person med stor erfarenhet som tagit på sig uppgiften att förutsättningslöst lyssna, stötta, inspirera och utmana en adept som befinner sig i början på sin företagarbana.

Sedan många år har Nyföretagarcentrum ett nationellt mentorsprogram för nystartade företag. Från och med 2012 samarbetar de med Almi, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver ett mentorsprogram för tillväxtföretag.

Umeå Nyföretagarcentrums mentorspris går till Lena Lundqvist, SHIFT Education, som varit mentor åt Mirjam och Patrik Hopstadius. Hopstadius startade för ett år sedan företaget Working Dogstadius AB, ett hundcenter som utvecklar hundar och människor inom kommunikation, spårning, personsök och specialsök.

– Det var på darrande ben jag visade upp mina affärsidéer för drygt ett år sedan och känslan var enorm att bli lyssnad på och tagen på allvar, säger Mirjam Hopstadius som är före detta polis och flyttade till Umeå för drygt två år sedan.

Hon blev genast headhuntad till mentorsprogrammet och relationen klaffade direkt.

– Jag har jobbat länge och ville gärna dela med av mina erfarenheter, jag hade också ett eget hundintresse och det har slutat med att vi blivit vänner för livet, säger mentorn Lena Lundqvist, som gått in med hull och hår och även agerat barn- och hundvakt i de unga företagarnas uppbyggnadsskede.

Din viktigaste roll?

– Att tratta ner alla idéer och rikta energin, sedan är det också en hel del kring budget och affärsplaner, säger Lena.

– Jag var som en jäsande deg som behövde begränsas för att det skulle bli några bullar, säger Mirjam som sprudlar av energi och avverkat sina ursprungliga treåriga affärsplaner i tremånadersfart.

Mentorspriset till företag i tillväxtfasen, som Almi delar ut, går till Tommy Abrahamsson, tidigare vd för Nolia. Han har coachat Andreas Bodén och Andreas Hörnberg, som driver Hållbar Teknik AB i Umeå, med filialer i Stockholm och Göteborg.

– Vi marknadsför ett keramiskt golvlack som ger underhållsfria ytor, med offentliga miljöer som främsta marknad, säger Andreas Bodén.

Företaget startades 2015 omsätter i dag fem miljoner kronor med sex anställda.

– Det som varit värdefullast med Tommy som mentor är att han utmanat tanken, säger Andreas Hörnberg.

– Vi har mest haft kul när vi bollat, många märkvärdigfierar för mycket, vi har fokuserat på att gå framåt och haft jättebra samtal på vägen. Dialogen är nyckeln, säger Tommy som blir kvar i kulisserna genom ett styrelseuppdrag i bolaget.

Årligen startar cirka 70 000 nya företag i Sverige, varav 10-12 procent tar hjälp via något av landets 80 nyföretagarcentrum i 200 kommuner.

– Av dessa företag som vi störrar finns 80 procent kvar efter tre år, av de som varit med i mentorsprogrammen överlever hela 90 procent efter den tidpunkten, en siffra som är otroligt bra, säger Jan Sundman, ordförande för Nyföretagarcentrum i Umeå och i Sverige.

– Vi är jättestolta, det läggs årligen ned cirka 100 000 ideella rådgivningstimmar av de 1000-1500 mentorsparen i landet, säger Niclas Jonsson, vd Almi.

– Många mentorer och adepter fortsätter att hålla kontakten, säger Jonsson.

– Får du tag på en bra mentor, håll fast vid denna, säger Sundman.

Jag var som en jäsande deg som behövde begränsas för att det skulle bli några bullar.

Det som varit värdefullast med Tommy som mentor är att han utmanat tanken.

Årets Mentor Starta

Lena Lundqvist, SHIFT Education AB, Umeå:

  • "Ödmjukt har Lena axlat mentorskapet för Working Dogstadius AB. Med stor erfarenhet och kompetens har hon stöttat företaget i dess etablering och expansion. Vi ser Lena som en mycket god förebild."

Källa: Nyföretagarcentrum Umeå

Årets Mentor Växa

Tommy Abrahamsson, tidigare vd Nolia, Umeå:

  • "Tommy Abrahamsson har tillfört ovärderliga kunskaper för utveckling av såväl företaget som adepten. Full av nya idéer, nya vinklar och utan pekpinnar har han försett adepten med idéer, frågor och skapat utrymme för nya utmaningar... Efter fullföljt mentorskap känner sig nu adepten säkrare i sin chefsposition, har ökat omsättningen och har vägen framåt till en planerad expansion klar för sig."

Källa: Almi

90

procent av Nyföretagarcentrums mentorstödda företag är verksamma tre år efter starten.

Kluvet om välfärdspengar

Umeåregionen En riksdagsmajoritet väntas i vår köra över regeringen och samarbetspartierna om att anslå ytterligare 2,5 miljarder till landets kommuner. Pengarna välkomnas, men manövern ifrågasätts.

Svår film drar ingen publik

Åmsele Svensk film gjorde ett rekorddåligt år 2019. På biografen i Åmsele förklarar man nedgången med att det har saknats publikfriande svenska filmer.