Lördag 28 november 2020

Västerbottningen

En rad nya lagar har införts

Den första januari trädde en rad nya lagar i kraft i Sverige som det kan vara bra att hålla koll på. Bland annat skärps straffen för den som angriper eller stör blåljuspersonal. Barnkonventionen har också blivit svensk lag. Samtidigt som storbankerna blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag.

Sverige · Published jan 2, 2020 at 15:15

Straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps till fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Det gör också straffet för mord. Syftet är att fler livstidsstraff ska utdömas vid mord.

Även straffet för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling skärps, från böter till fängelse i max fyra år.

Barnkonventionen blir från och med årsskiftet svensk lag. Visserligen ratificerade Sverige barnkonventionen 1990 men det är först i år som den blir svensk lag.

En förändring för den som vill starta företag är kapitalkravet för privata aktiebolag sänks, från 50 000 till 25 000 kronor. Syftet är att främja företagande.

Landets största banker blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag. Bryts det kravet kan bankerna ges föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

Drivmedelsskatten på bensin och diesel sänks från och med i år.

Syftet är att motverka höjda priser efter ökad inblandning av biodrivmedel till följd av reduktionsplikten. Den innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats.

Den femprocentiga tilläggsskatten för den högsta inkomstnivån tas bort, den så kallade värnskatten.

Det kommunala utjämningssystemet förändras. Syftet är att i högre grad ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och regioner, med följden att omfördelningen ökar och utjämningen stärks.

Beteckningen landsting har bytts ut mot regioner.

Nu ska även fullmäktige i regionerna benämnas regionfullmäktige och styrelsen regionstyrelse.

Kommuner blir skyldiga att erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering för nyanlända, en höjning från det tidigare kravet om 60 timmar. Undervisningen syftar till att öka förståelsen för det svenska samhället.

Bidragsrätt för asylsökande som bosätter sig i utsatta områden begränsas. Förhoppningen är att det ska leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden.

Polisen, Säpo, Tullverket och Kustbevakningen får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen som ska bedriva tillsyn, myndigheterna får själva bedöma om intresset av bevakning väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.

LAS, anställningsskyddslagens, åldersgräns får hur länge man har rätt att kvarstå i anställning höjs från 67 till 68 år.

Skatten sänks för personer som vid årets ingång fyllt 65 år och har en inkomst mellan cirka 17 000 och 115 000 kronor per månad. Sänkningen sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

En förändring från och med i år är att Rut och Rot kräver elektronisk skattereduktion, det räcker alltså inte med kontant betalning utan det krävs elektronisk.

De nya reglerna är ett av flera led i att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och motverka felaktiga betalningar.

En förändring som påverkar forskare och studenter inom högre utbildning är att EU:s student och forskardirektiv börjar gälla i Sverige.

Forskare och studenter inom högre utbildning ska beviljas uppehållstillstånd för minst ett år och att tillståndstiden ska kunna förlängas, samt kunna stanna i Sverige i upp till ett år för att arbeta eller starta företag.

62

år är från och med nu den lägsta åldern för att få allmän pension, en höjning från 61 år. Anställda har också rätt att jobba kvar till 68 år, en förändring av anställningsskyddslagen, LAS.

Fler nyheter från Västerbotten

Uppskjutet för Vännäs HC

VÄNNÄS I söndags skulle Vännäs HC ha hemmamatchat mot Kalix men matchen blev uppskjuten då norrbottningarna hade ett flertal förkylda spelare och en bekräftat coronasmittad i lagets närhet.
Västerbottningen rekommenderar

Annorlunda år för RF-Sisu

UMEÅ Idrottsrörelsen har haft det turbulent sedan ett drygt halvår tillbaka. "Vi har haft andra arbetsuppgifter än normalt", säger länsidrottschefen Niclas Bromark på RF-Sisu Västerbotten.

Kliver av som ansvariga för Tvåälvsleden

Vindeln Naturskyddsföreningen i Vindeln kommer inte längre stå kvar som ansvariga för driften av Tvåälvsleden mellan Vindeln och Granö. Nu söker kommunen en ny aktör.

Julmarknaden inställd

Rundvik Julmarknaden i Rundvik sista helgen i november är inställd. – Går inte att arrangera en marknad i dessa tider, skulle vi köra skulle i få på pälsen, säger Maria Vigström, Alex och Dåda Re-designbutiken.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport