Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Företagsakut öppen

Uteblivna intäkter från kunder. Kvarstående kostnader för personal. Framförallt inom dagligvaruhandel, restaurang- och besöksnäring sprider sig oron över coronakrisens konsekvenser.

Umeåregionen · Published mar 25, 2020 at 14:15

Förra veckan startade Umeå kommun, Företagarna i Umeå och flera lokala företagsrådgivare en gemensam företagsakut med rådgivning till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

Syftet med rådgivningen är att öka kunskap om de åtgärder som skapas på nationellt plan och att dela med sig av den kompetens som finns hos Företagarna i Umeå och hos lokala företagsrådgivare.

Företagare kan till exempel få hjälp med hur de praktiskt går tillväga för att ansöka om de stödåtgärder som finns, eller hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal.

– Konsekvenserna av Coronaviruset drabbar vårt näringsliv hårt och omedelbart. Vi har de senaste dagarna lyssnat på många företagare och vi är berörda över hur tufft läget är, säger Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun.

– Flera uttrycker ett behov av vägledning och rådgivning för att kunna hantera situationen. Detta samarbete är ett snabbt första steg som vi kan ta, säger han.

Företagsakuten förestås av Företagarnas ordförande Fredrik Leek, som berättar att de tar in resurser för att kunna svara på frågor. Företagen i Umeåregionens kranskommuner omfattas också av rådgivningen.

– I sådana här extraordinära situationer behöver vi kraftsamla oss för att stötta företag. För oss på Företagarna Umeå är det viktigt att vara snabbt ute och finnas tillhands, både för våra medlemmar och andra företag, säger Leek.

Conny Nordendahl är näringslivsutvecklare i Nordmaling. Han välkomnar initiativet och menar att Företagarna besitter hög kompetens på regional och nationell nivå.

– Det är framförallt dagligvaruhandeln, besöks- och restaurangnäringen som är orolig när kundunderlaget minskar, inte alla har fått så stor påverkan medan andra märker av det rejält.

Från statens sida har beslutats om statligt sjuklöneansvar, korttidsarbete, permitterings- och lånemöljigheter.

– Personligen är jag inte nöjd med krispaketen eftersom de i stor utsträckning inte kommer småföretagen till goda. Det blir inga stora lättader för enmans-, små- och familjeföretagen, men vi får hoppas på att det kommer mer.

Några företagare efterlyser stöd från kommunen.

– Vi jobbar på att ta fram ett paket som vi kan stå för kortsiktigt och långsiktigt, men det ska först förankras politiskt och tas på ett extra kommunstyrelsemöte nästa vecka.

– Det är för tidigt att säga något om innehållet men det följer i huvudsak Svenskt näringslivs rekommendationer, om att fokusera på att anpassa avgifter och taxor liksom att snabba på betalningar från kommunen, säger Nordendahl.

Hörnan flyttar till kyrkan

Vännäs Efter snart fem år lämnar Café Hörnan sitt centrala läge och flyttar ett stenkast bort till Johanneskyrkan. "Det är en ekonomisk fråga", säger Annelie Bäck, diakon.

Alexandra tar över Bjurholms Golfrestaurang

Bjurholm Kommande sommar drivs Bjurholms Golfrestaurang i ny regi. "Det känns mycket roligt och spännande", tycker Alexandra Lindström.