Söndag 20 september 2020

Västerbottningen

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och före detta ordförande LRF. Foto: CAMILLA ZILO

Fossilfritt jordbruk utreds

Regeringen har tillsatt en utredning om ett fossiloberoende jordbruk. Målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.
– Detta är något av ett drömuppdrag, säger särskilda utredaren Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och förre detta LRF-ordförande.

Sverige · Published feb 14, 2020 at 06:00

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger i samband med presentationen av utredningen på torsdagen:

– Jag tycker vi ska vara stolta över vårt svenska lantbruk och hur långt fram det ligger i flera miljö-och klimataspekter. Men vi kan inte lugnt luta oss tillbaka, istället ska vi gemensamt sträva framåt mot nya hållbara mål. Det är också extra glädjande att branschen nyligen själva har lanserat egna hållbarhetsmål, säger Nilsson.

Regeringen framhåller att Sverige globalt sett och jämfört med EU kommit långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan. Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands.

Ökad svensk livsmedelsproduktion är i linje med den nationella livsmedelsstrategin och kan bidra till lägre global klimatpåverkan i de fall den ersätter importerade livsmedel med större klimatpåverkan.

Jordbruket har också stor potential att bidra med ökad inlagring av kol, menar regeringen.

– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger Lövin.

Regeringens särskilda utredare är Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och före detta ordförande för Lanbrukarnas riksförbund, LRF.

– Detta är något av ett drömuppdrag. Det ska bli utmanande, roligt och intressant att sätta tänderna i uppgiften. Jag inser att det är komplicerat, men med tanke på klimatutmaningarna, även mycket motiverande, säger landshövding Jonsson.

– Jag hoppas att utredningen kan ge förslag som kan resultera i fossiloberoende och ökad lönsamhet för de svenska gröna näringarna, säger Jonsson.

Utredningen ska vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket.

Beslutet att tillsätta en utredning för ett fossiloberoende jordbruk är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2021.

En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning.

14

procent av koldioxidutsläppen inom Sveriges gränser kommer från jordbruket.

Dags för biofåtöljen igen

Vännäs Filmstudion i Vännäs laddar för ytterligare en höstsäsong i biofåtöljerna. Samtidigt startar Medborgarhusets bio igen efter att ha varit stängd på grund av coronapandemin.