Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

BILDSPEL: Gamla lasarettet faller för grävskoporna

Det gamla länslasarettet i Umeå byggdes för över 100 år sedan.
Nu faller de kulturhistoriska byggnaderna för grävskoporna.

Umeå · Published nov 19, 2018 at 11:20

Det gamla länslasarettet vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, håller på att rivas. Lasarettet, som var färdigbyggt 1907, var resultatet av en lång strävan efter att skapa ett modernt sjukhusväsende i Västerbotten.

Rivningen av länslasarettet föregicks av lång politisk strid inom landstinget och Umeå kommuns byggnadsnämnd. På tomten kommer landstinget att bygga ett modernt psykiatrihus till en kostnad av cirka 800 miljoner kronor.

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.