Torsdag 1 oktober 2020

Västerbottningen

Hårda prioriteringar att vänta om corona bryter ut

Det är inte bara Region Västerbotten som drabbas av stora påfrestningar i händelse av ett större utbrott av coronaviruset i länet. Även kommunerna jobbar målmedvetet för att kunna hantera en kris inom bland annat äldrevård och omsorg.

Länet · Published mar 19, 2020 at 06:15

Under förra veckan uppdaterade Vindelns kommun sin pandemiberedskapsplan och kommunens krisledningsgrupp håller fortlöpande möten för att följa händelseutvecklingen.

– Vi har ju en pandemiberedskapsplan som vi utgår ifrån och sedan har vi basala hygienrutiner som vi utgår ifrån oavsett läge, säger socialchef Jim Lindberg.

Planen är kommunövergripande och fastställdes i sin nyaste form under onsdagen i förra veckan.

– Där ingår allt på kommunnivå för att hantera sådana här situationer. Det är en bred och bra plan, kommenterar Lindberg.

Ett utbrott av coronaviruset skulle kunna få stora konsekvenser för kommunens verksamheter, inte bara eftersom allmänheten och personer inom riskgrupperna riskerar drabbas, utan även eftersom det kan innebära ett personalbortfall.

– Vi ska göra en bedömning utifrån ett 25 procentigt personalbortfall, hur vi hanterar det och hur vi prioriterar bemanningen. Det ställer krav om hårda prioriteringar. säger Jim Lindberg som menar att mindre viktiga kringverksamheter inom äldrevården kan behöva prioriteras bort.

Som exempel nämner han att städning och duschning eventuellt kan sättas åt sidan om äldreomsorgen drabbas hårt.

– En viss osäkerhet finns. Nu har vi nyss påbörjat analysen men vi kommer inte kunna utföra allt vi gör idag och vi måste hålla tydliga prioriteringar. Det är de äldres hälsa som är prioritet nummer ett, säger han.

Utöver det så följer även kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jim Lindberg håller även öppet för möjligheten att kommunerna kan tvingas ta ett större ansvar för patienter som skickas hem tidigare än väntat om sjukhuset tvingas omfördela sina resurser till förmån för intensivvården.

– Den möjligheten har vi i sådant fall, konstaterar Jim Lindberg i Vindeln.

Vännäs kommun jobbar också på bred front för att säkra upp de viktigaste samhällsfunktionerna.

Utöver äldreomsorgen handlar det om att exempelvis vägar, fjärrvärme och apotek ska hållas i drift och att kommunens ledningsgrupp ska fungera även om en större del av personalstyrkan blir sjuk berättar Vännäs kommunchef Krolina Johansson.

– Det är ju ett tänkbart scenario, då får man tänka hur man ska lösa det tillsammans. Det finns sätt att hantera det här. Vi har tränat på kriser tidigare och det finns en viss vana inom krismetodik. Även om det kan bli en pressad situation så har vi i alla fall framförhållning, säger hon.

Även Bjurholms kommun arbetar för fult med att planera inför ett möjligt värstafallscenario.

– Vi jobbar på olika sätt, dels tittar vi på vilka funktioner vi har som skulle bli väldigt kritiska om de inte fungerade, renhållning och äldreboenden exempelvis. Även att vi har en ledning som kan ta beslut är samhällsviktigt, kommenterar Bjurholms kommunchef Jimmy Johansson.

En viss osäkerhet finns. Nu har vi nyss påbörjat analysen men vi kommer inte kunna utföra allt vi gör idag och vi måste hålla tydliga prioriteringar. Det är de äldres hälsa som är prioritet nummer ett.

Brottsligheten ökar i Vännäs

Vännäs Tre rån mot butiker på kort tid, och flera anlagda bränder i centrum. Trygghet och säkerhet i Vännäs diskuterades när dialogfrukostarna återupptogs efter ett långt uppehåll.

Ser utredningen som alibi för beslutsfattare

Åmsele Margaretha Andersson i Åmsele menar att utredningen blir ett alibi som kommunens politiker sedan kan stödja sig mot för att lägga ner byaskolorna i Åmsele, Hällnäs och Granö.