Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Hotet mot småföretagen

Fyra av tio svenska småföretag riskerar att läggas ned när ägaren lämnar företagandet och pensionerar sig. Det visar en e-postundersökning med 992 svarande småföretagare i Sverige.

Sverige · Published jan 13, 2020 at 06:15

Fyra av tio småföretag i Sverige, 37 procent, riskerar att läggas ner när ägaren drar sig tillbaka.

En fjärdedel, 26 procent, svarade att de inte vet vad som kommer att hända med företaget när det är dags för pensionering.

Bara 17 procent tror på en försäljning och endast 14 procent tror att en familjemedlem tar över företaget.

Inte fler än 6 procent svarade att en medarbetare tar över företaget.

I undersökningen, som mjukvaruföretaget Visma Spcs låtit genomföra via e-post under maj månad 2019, har sammanlagt 992 småföretag svarat.

Boo Gunnarsson är företagarexpert på Visma Spcs, som är ett av de större svenska mjukvaruföretagen vars huvudsakliga målgrupp är små och medelstora företag samt redovisningsbranschen.

– Oroande utveckling att så många företag riskerar nedläggning. Framför allt eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, en viktig investering för framtiden är att underlätta generationsväxling så att fler företag kan leva vidare, förklarar han.

I Sverige finns omkring en miljon registrerade företag där den stora majoriteten är små bolag med upp till nio anställda och samtidigt så beräknas cirka 100 000 företag behöva nya ägare inom tio år för att deras nuvarande ägare snart går i pension.

Skulle så många som fyra av tio företag läggas ner innebär det att tiotusentals företag går förlorade.

Av de närmare tusen småföretagarna som deltagit i undersökningen svarade 75 procent att den största fördelen med att ta över ett befintligt företag, istället för att starta ett nytt, är att varumärket redan är etablerat med en stabil kundkrets från början och att rätt kompetens i företaget finns på plats.

Redan i början av 2000-talet presenterade organisationen Företagarna en rapport om 40-talisterna bland småföretagarna och flaggade för att 90 000 företag i landet riskerade att stängas till följd av att företagarna vid sin pensionering antingen lägger ner eller att övertagandet misslyckas och företaget går i konkurs.

Företagsöverlåtelse är en sammansatt historia som innehåller både skattemässiga och juridiska frågor som måste rätas ut i god tid.

Det handlar bland annat om hur banken reagerar på nya ägare och vilken säkerhet banken kräver, hu ser investeringsplanerna ut i företaget och skattetekniska frågor som hur mycket pengar som är fonderade i företaget.

Oroande utveckling att så många företag riskerar nedläggning. Framför allt eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag.

37

procent av Sveriges småföretag riskerar att läggas ned när ägarna drar sig tillbaka.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.