Tisdag 28 september 2021

Västerbottningen

Det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland, har blivit försenat. Strålsäkerhetscentralen inväntar mer material från företaget Rosatom innan de kan godkänna planerna. Foto: FENNOVOIMA

Kärnkraften klyver åsikter

Kärnenergifrågan har en mer än 60-årig historia i Sverige, där självförsörjning energimässigt vägts mot säkerhet och incidenter som inträffat. Inte minst Tjernobylolyckan ställde reaktorsäkerheten på sin spets. Men sedan fler år finns kärnkraftplaner i Finland, 15 mil från Norrlandskusten.

Länet · Published apr 26, 2020 at 06:15

Sedan 1970-talet som kärnkraft genererat ett stor del av landets elkraft, ofta kring 40 procent. Ringhals och Forsmark producerar en sjättedel av landets totala elproduktion.

När den svenska energiöverenskommelsen mellan fem av åtta riksdagspartier kom 2016 för en långsiktig överenskommelse för svensk energipolitik sågs den som en en betydelsfull politisk kompromiss.

Men i fjol började energiöverenskommelsen vittra sönder när ingående partier vill införa ändringar för att möjliggöra för mer kärnkraft. Överenskommelens målsättning om att minska elproduktion via kärnkraft har alltså spräckts.

Samtidigt ökar stödet för kärnkraft i Sverige. I oktober i fjol gjordes en opinionsundersökning av Novus som visar att nästan varannan svensk, 43 procent, är positiv till kärnkraft och kan tänka sig nybyggnation. 35 procent vill använda befintliga reaktorer deras livslängd ut istället för att avveckla i förtid.

En tydlig förändring syns i könsfördelningen, från att ha varit mer negativt inställda accepterar nämligen allt fler kvinnor kärnkraften.

Samtidigt är kärnkraft en gränsöverskridande frågeställning. I finska Pyhäjoki, cirka 15 mil från Norrlandskusten, ansvarar det statliga ryska atomenergibolaget Rosatom för det planerade bygget av ett kärnkraftverk med rysk kärnteknik.

Elisabeth Holmström är engagerad i Kärnkraftsfritt Bottenviken och hoppas att tekniken aldrig godkänns av den finska strålsäkerhetscentralen.

– Det finns ingen sån här reaktor som är byggd efter västerländska säkerhetsnormer, så det är bekymret för Rosatom att de måste uppfylla de här villkoren som gäller.

Hon är ändå orolig.

– Finlands regering sitter i något slags gisslansituation för man investerar enorma summor ute på udden och för varje miljon som investeras så blir det svårare för politikerna att säga nej. Så det rimliga hade ju varit att man haft klart med säkerheten och sedan gett tillståndet.

Olyckor hämmade utvecklingen

  • Utbyggnaden av kärnkraft stoppades i flera länder efter olyckorna i Harrisburg/Three Mile Island 1979 och Tjernobyl 1986.
  • I bland annat Sverige (1980) och Italien (1987) beslutade folkomröstningar att avsluta eller gradvis avveckla kärnkraftsprogrammen.
Fler nyheter från Västerbotten

Rekordresultat glädjer politiker

Vännäs Delårsrapporten för Vännäs kommun visar ett rekordresultat: 54 miljoner kronor. De som har varit med länge i Vännäspolitiken har inte sett något liknande, och oppositionen menar att det är ett bevis för att de hade rätt i att föreslå en skattesänkning.
Västerbottningen rekommenderar

Kartläsare sökte skärmar i Umeå

UMEÅ Under söndagen letade såväl unga som gamla kontroller bland höstfärger i skogen på Hamptjärnsberget utanför Umeå. Umeå OK arrangerade då en av säsongens sista distriktstävlingar i orientering.

Länsstyrelsen avslog överklagande i golfbollsstrid

Bjurholm Backfors gård överklagade miljö- och byggnämndens beslut om att golfklubben gjort tillräckligt för att förhindra att golfbollar kommer på avvägar, en överklagan som länsstyrelsen nu har avslagit.

Tillsammans för byns bästa

Granö Fem företag i Granö sluter sig nu samman i en satsning de kallar för Byns Bästa. Tillsammans anordnar de en besöksdag i byn med förhoppningen om att generera kunder och besökare till området.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport