Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Foto: WIKIPEDIA

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterade på onsdagen särskilda krisåtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för småföretagen. Bra men otillräckligt, anser Svenskt Näringsliv.

Sverige · Published mar 26, 2020 at 09:40

För att göra det lättare för små och medelstora företag att finansiera sin verksamhet föreslås nu en statlig lånegaranti, motsvarande den statliga företagsakut som fanns på 1990-talet.

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

Varje företag föreslås få låna maximalt 75 miljoner kronor. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin.

Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet.

En annan akutåtgärd som föreslås är tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda på 25 000 kronor av månadslönen, vilket motvarar en skattelättnad på 5 300 kronor per anställd och månad.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås en nedsättning av egenavgifterna.

För att minska kostnaderna inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra sektorer föreslås också ett stöd för att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Ett kommande förslag är att egenföretagare får möjlighet att överföra vinster från 2019, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Dessutom kommer tidigare presenterade förslag om anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Organisationen Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens besked men anser att åtgärderna är otillräckliga.

– Det är bra att regeringen presenterar nya åtgärder och det är på bra områden, men de är inte tillräckligt kraftfulla. Vi ser för var dag som går hur allt fler företag drabbas av akuta problem som hotar både verksamheten och jobben, säger vd Jan-Olof Jacke på Svenskt Näringslivs hemsida.

Han vill bland annat se ett utbyggt system för korttidspermittering, sänkt ränta på anstånd med skatteinbetalningar och en räddningsersättning för företag som förlorat en stor del av sin omsättning.

– Att inte vidta rätt åtgärder nu kommer att leda till ännu större kostnader framöver, säger Jan-Olof Jacke, som ska analysera regeringsförslagen vidare.

Åtgärdspaketet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Förslagen kommer att snabbehandlas av riksdagen och beslutas i en extra ändringsbudget inom kort.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Företagsklimat sätts på prov

Nordmaling Svenskt Näringsliv har presenterat undersökningen som ligger till grund för deras ranking av alla kommuners företagsklimat. Coronakrisen sätter kommunerna på svåra prov, konstaterar de.