Måndag 13 juli 2020

Västerbottningen

Folkhälsomyndigheten i Sverige har analyserat ett 20-tal misstänkta prover. Foto: PIXABAY

Länsvården rustar mot corona

Över 24 000 personer har smittats av coronaviruset, varav ett fall finns i Sverige. I Västerbotten har en person testats negativt för corona.
Nu rustar också sjukvården i länet mot viruset.
– Vi har god beredskap, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i länet.

Länet · Published feb 6, 2020 at 11:15

Antalet smittade av coronaviruset uppdateras hela tiden. I början av veckan konstaterades 24000 fall, och cirka 500 döda.

Viruset har snabbt spridits från den kinesiska Hubei-provinsen och staden Wuhan, bland annat till flera europeiska länder genom resekontakter.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har genomfört ett 20-tal analyser av prover från personer som fått luftvägssymptom efter att ha vistats i det drabbade området i Kina. Ett av proverna togs i Västerbotten.

– Men det visade ingenting. Det hade förekommit en resekontakt, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Nu har dock ett coronafall konstaterats även i Sverige. En kvinna som återvänt från smittoområdet i Kina vårdas nu på länssjukhuset i Jönköping.

– Vi hade ju räknat med att det skulle komma något fall. Det är ju så många som reser ut från Kina, och det är klart att det måste dyka upp fall runt om i världen. Och varför inte i Sverige också, säger Gunilla Persson

Hur stor är risken att Coronaviruset letar sig upp även till länet?

– Det är ju omöjligt att säga, säger Gunilla Persson.

Umeå universitet har ett omfattande internationellt utbyte, inte minst från Kina.

– Det ökar ju antalet personer som kan komma från en region, där det finns spridning. Klart att det absolut kan komma studenter därifrån, så måste vi tänka, säger Persson.

Stephan Stenmark betonar att sjukvården i Region Västerbotten har vidtagit mått och steg i händelse av coronafall i länet.

– Vi har gått ut med information hur ett misstänkt fall ska handläggas, både i form av provtagning och omhändertagande inom sjukvården. Vi har också förberett rutinerna för att skicka ett prov till Folkhälsomyndigheten i Stockholm.

– Vi svarar också mycket på frågor från allmänheten, olika organisationer och kommuner.

Gunilla Persson säger om länssjukvårdens beredskap:

– Beredskapen är god, som den bör vara. Vi har fått testa den en gång, men vi har ju inte haft någon inneliggande.

Hur farligt är viruset?

– Enligt de siffror vi har nu får 80 procent en lindrig sjukdom och 20 procent får allvarligare symptom med hosta, feber och en del av dem får lunginflammation. Det är ungefär 2 procents dödlighet på de 5000 första diagnostiserade fallen, säger Stephan Stenmark.

– Men dödstalen är ju inte så höga. De är exempelvis lägre än för sars (2003) och mers (2012), de andra två coronavirusena.

Han påpekar att det finns riskgrupper.

– Man vet att dödligheten har varit bland människors som har andra bakomliggande sjukdomar.

Hur smittar viruset?

– Det kan smitta när man har nära kontakt med människor. Vi beskriver det i huvudsak som droppsmitta, det handlar om små salivdroppar eller luftvägssekret som överförs, säger Stephan Stenmark.

Gunilla Persson fastslår att det saknas vaccin mot coronaviruset.

– Det är ett nytt virus, som aldrig gått på människor förut. Det tar flera år innan man får fram ett vaccin.

Hur länge kommer coronautbrottet att pågå?

– Det vet vi inte. Det skulle kunna bli en etablerad luftvägsinfektion bland alla andra luftvägsinfektioner som vi har säsongsvis. Som influensa och liknande virus, säger Gunilla Persson.

Med anledning av corona stänger Ikea alla sina varuhus i Kina, och dessutom har inomhus-VM i friidrott skjutits ett år på framtiden.

– Kina gör stora insatser för att minska smittspridningen, fastslår Stephan Stenmark.

Coronaviruset kan vara dödligt

  • Coronavirus är en virusgrupp som bland annat orsakar sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor.
  • Hos människor orsakar de förkylning med halsont och hosta, ibland lunginflammation. Vanligtvis är symptomen milda, men sjukdomen kan i ovanliga fall vara dödlig.
  • Det finns inga vaccin eller antivirala mediciner som godkänts för skydd eller bot. Virusen har fått sitt namn eftersom de i stark förstoring påminner om kungakronor.

Ny dom gläder i Stöcke

Stöcke Nu är det glada miner i Stöcke. Inte så konstigt med tanke på det positiva beskedet från mark- och miljödomstolen att den avslår överklagan av detaljplanen för Mötesplats Stöcke.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.