Söndag 19 maj 2019

Västerbottningen

Många seniorer missar rätten till bostadstillägg

Många pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg men får inget. Detta eftersom bostadstillägg är något som man faktiskt måste ansöka om.
– Vi vet att det finns ett mörkertal som vi uppskattar till cirka 100 000 personer, säger Claes Turesson på Pensionsmyndigheten.

Härnösand · Published okt 10, 2018 at 16:15

Claes Turesson från Pensionsmyndigheten berättar att myndigheten fått i uppdrag att informera om möjligheten att söka bidrag.

Han och myndigheten befinner sig nu mitt i en turné till olika pensionärsorganationer i landet. Detta efter att först har gjort några pilotstudier om hur en information ska läggas upp.

– Vi vet att det finns ett mörkertal som vi uppskattar till cirka 100 000 personer. Men det är inget som vi vet, säger Claes Turesson.

Pensionsmyndigheten informerar om att ett bostadstillägg är inget socialbidrag utan är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.

Men det är inget man får automatiskt utan måste ansöka om.

–Det är många som kanske inte söker för de tror kanske att de har samma ekonomiska situation som en vän eller granne som fått nej. Men alla situation är unik. Därför kan det vara värt att söka, säger Turesson.

Claes Turesson talade för någon vecka sedan på ett möte med styrelseledamöter för PRO-föreningarna i Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

–Det här är en viktig fråga för våra medlemmar. Därför är det bra att vi nu har fått möjlighet att kunna få information till våra förtroendevalda som i sin tur kan informera medlemmarna., säger Ann-Sofie Ingman, ordförande för PRO Ångermanland.

Fakta om bostadstillägg

  • En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om du kan ha rätt till bostadstillägg.
  • Är du ensamstående är 5 560 kronor det högsta beloppet som du kan få i bostadstillägg.
  • Är du gift, sambo eller registrerad partner och ni lever ihop, kan du som mest få 2 780 kronor per månad i bostadstillägg eftersom du delar bostadskostnaden med någon. Lever du och din partner isär kan ni i vissa fall få bostadstillägg som för ensamstående. Så kan det till exempel vara om en av er flyttar till ett äldreboende. 
  • Hur mycket du kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. Du kan själv räkna ut om du kan få något genom vår beräkningshjälp. Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet.
  • Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till exempel om tjänstepensionen upphör eller om du har flyttat och fått en högre bostadskostnad.

Källa Pensionsmyndigheten

"Blev väldigt besviken"

Vindeln När Stig "Sigge" Rydberg parkerade bilen vid gångbron på västra sidan av Vindelälven så upptäckte han någonting som gjorde honom både arg och besviken.