Torsdag 18 juli 2019

Västerbottningen

Antalet mjölkkor minskar i allt snabbare takt. Jordbruksverket statistik visar att antalet mjölkkor aldrig har varit så få i Sverige. Foto: EMMA GARZON

Mjölkkor minskar – men hoppet lever

Statistiken talar sitt tydliga språk: antalet mjölkkor minskar i allt snabbare takt i landet. I Västerbotten och Västernorrland ser trenden likadan ut. Men Norrmejerier ser optimistiskt på framtiden.

Länet · Published apr 6, 2019 at 06:10

Statistik från Jordbruksverket visar att antalet mjölkkor aldrig har varit så få i Sverige, sedan myndigheten började ta fram statistik år 2000. Förra året i december hade antalet mjölkkor minskat med cirka 36 procent jämfört med december 2000. Om man jämför 2018 och 2017 hade antalet minskat med 3,2 procent.

För produktionsområdet Övre Norrland, där Västerbotten ingår, minskade antalet mjölkkor ännu mer, procentuellt sett. Här var minskningen 4,2 procent från 2017 till 2018. I området där Västernorrland ingår, Nedre Norrland, minskade mjölkkorna med 2,3 procent.

Det finns ingen ny statistik för endast de två länen. Men Norrmejerier ser att invägningen av mjölk sjunker i båda länen, vilket tyder på att antalet mjölkkor också minskar. I Västernorrland minskar invägningen något mer än i Västerbotten.

– Det är en väldigt viktig fråga för Norrmejerier. Norrmejerier är en förening som ägs av Norrlands mjölkbönder och vårt enda uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland, säger Norrmejeriers kommunikationschef Kristina Stiernspetz.

Invägningen av mjölk har sjunkit i Sverige under en längre tid.

– Den mest avgörande faktorn över tid är de ekonomiska förutsättningarna för att vara mjölkbonde.

När det nationella stödet har omfördelats har exempelvis Västernorrlands mjölkbönder påverkats ekonomiskt, de har fått hela två miljoner kronor mindre.

Det finns även fler orsaker till att antalet mjölkkor minskar, till exempel möjligheten att rekrytera arbetskraft och tillgång på betesmark.

Norrmejeriers mål är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för mjölkbönderna. Om man jämför den utbetalda ersättningen för mjölken till de norrländska mjölkbönderna hade summan ökat med 57 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017.

– Det är vi stolta över, men vi nöjer oss inte, säger Kristina Stiernspetz. Vi har begränsade möjligheter att påverka, i den bemärkelsen att varje mjölkbonde är en egen företagare. Men det vi kan göra för att hjälpa till ska vi göra. 

Norrmejeriers styrelse håller på att utarbeta en handlingsplan för att öka mjölkproduktionen. Dessutom samverkar Norrmejerier med länsstyrelserna i företagets upptagningsområde, Lantbrukarnas Riksförbund och andra aktörer för en ökad mjölkproduktion i Norrland.

Hur ser du på framtiden?

– Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vår känsla är också att livsmedelsförsörjningen får allt större fokus. Norrlands mjölkbönder är viktiga för att säkerställa lokal matproduktion och självförsörjning i vår del av landet.

– Norrmejeriers mjölkbönder har också en fantastisk support från alla norrlänningar, vilket är viktigast. Norrmejerier kommer att göra gott för Norrland även i framtiden, säger Stiernspetz.

Ulrika vill få fler att lära sig hjärt- lungräddning

Vindeln Under veckan höll ABF kurser i hjärt- och lungräddning i Vindeln. Sjuksköterskan Ulrika Lövgren menar att många har kunskaper om HLR, men att de är dåliga på att repetera dem.