Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Kommunalråd Mathias Haglund (S)

Oklart hur fullmäktige ska hållas i april

Länet. Flera kommuner undersöker nu möjligheten att hålla demokratiskt beslutsfattande möten med minskat antal deltagare eller via länk. Förberedelserna sker som ett sätt att minska smittspridning och för att värna om politiker som befinner sig i riskgruppen.

Umeåregionen · Published mar 27, 2020 at 09:15

– Vi funderar på hur vi kan genomföra olika möten. Fullmäktige är en månad bort och jag har varit i kontakt med gruppledare i fullmäktige, ordförande och vise ordförande i styrelser och nämnder. Det är för att vi på politisk nivå ska ha börjat förbereda oss på hur vi kan fatta beslut på ett demokratiskt tillfredställande sätt, säger kommunalråd Mathias Haglund (S), över telefon.

Än så länge finns det inga rapporter om coronaspridning i Vindeln, men han förbereder sig inför en sådan situation och ser därför över möjligheterna att hålla sammanträden i kommunfullmäktige på ett sätt som inte riskerar sprida viruset mellan kommunens politiker och tjänstemän.

– Just nu är det kanske ett hypotetiskt scenario. Men det kan ju vara uppbyggt på olika sätt. Det kan ju föreligga en sådan situation att KF över huvud taget inte bör samlas. Sedan kan det också vara så att vissa av fullmäktiges ledamöter tillhör riskgrupper och att vi behöver hantera det på olika sätt, säger han.

Enligt Mathias Haglund är en möjlig metod att mötet hålls via länk. Men då krävs det att fullmäktige först ändrar sitt reglemente. En annan lösning är att KF sammanträder med ett begränsat antal ledamöter på plats.

Även inom Bjurholms kommun har man fört diskussioner kring hur möten ska hållas.

– Vi har en månad kvar, ganska precis, och vi har tagit upp frågan för diskussion. Vi sa att vi får se, säger kommunalrådet Christina Lidström (M).

Hon berättar att kommunen redan har testat att hålla nämndsmöten där vissa av deltagarna fanns med över länk.

– Vi hade nämndsmöten igår (måndag) och det var första gången en ledamot satt med på länk. Vi gör nya lösningar varje dag och jag tror det är likadant i alla kommuner, säger Christina Lidström (M).

Hon menar att händelseutvecklingen sker allt för snabbt för att det ska vara möjligt att planera långt i förväg.

– Oavsett vad som blir aktuellt i kommunerna så får man vara flexibel och ta ganska snabba beslut. Det är nog en av de anledningar som gör att det än så länge har gått relativt bra för oss, säger kommunalrådet i Bjurholm.

Just nu är det kanske ett hypotetiskt scenario.

Oavsett vad som blir aktuellt i kommunerna så får man vara flexibel och ta ganska snabba beslut.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.