Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Öreälvens natur och folk i fokus

På Skogsmuséet i Lycksele bjuds besökarna på möten med samhällen och natur längs Öreälven.

LYCKSELE · Published dec 6, 2019 at 16:15

Utställningen "Öreälven – Den raka vägen är inte alltid den bästa" baseras på boken med samma namn som gavs ut i våras. Den innehåller fotografier av SVT-fotografen Stefan Persson och texter av författarna Arne Müller och Ingrid Persson.

Utställningen på Skogsmuséet i Lycksele, som invigdes i lördags, visar upp både bilder och texter från boken. Utställningen startar vid kusten i Öre där älven har sin mynning, sedan rör den sig inåt i landet mot källan på Stöttingfjället.

Efter vägen bjuds man både på storslagna vyer och möten med de människor som bor efter älven.

– Hela Öreälven är egentligen en kulturlämning, säger Magnus Andersson, antikvarie på Skogsmuséet.

Han berättar att det finns fornminnen i princip hela sträckningen på cirka 190 kilometer. Utställningen har även med ett fotografi på en kulturlämning i form av ett skyttevärn från 1800-talet. Andra naturvyer består av älvens meandrar och jättelika nipor.

Vid sidan av naturen är det samhällena och människorna efter älven som står i fokus. Ett exempel är Örträsk, från vilken plats älvens övre del kallas för Örån. Utställningen visar både på livskraftiga samhällen där kreativiteten flödar och dem som haft sina glansdagar och där övergivna gårdar visar på den storhetstid som en gång varit.

– Utställningen visar på nutid och dåtid efter Öreälvens dalgång, säger Magnus Andersson.

Utställningen kommer att visas in på hösten.

Hela Öreälven är egentligen en kulturlämning.

Kommunal oro för vägbelysning

Umeåregionen Trafikverket föreslås ta över ansvaret för kommunala belysningsstolpar på statliga vägar ute i kommunerna. Men kommunerna får först bekosta upprustningen. Alternativet är att de rivs.

Storskalig cidersatsning

Vännäsby Brännlands cider har sökt och beviljats drygt nio miljoner kronor i stöd för en storskalig satsning på en anläggning för äppelodling på tio hektar.