Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Foto: PIXABAY

Regionen lanserar eget självskattningstest för corona

Länet · Published mar 26, 2020 at 14:10

I nuläget finns 39 bekräftade fall av coronavirus i Västerbotten och sju av dem vårdas på sjukhus, varav tre på intensivvårdsavdelning.

– På infektionsavdelningen vårdas patienter som har påverkat allmäntillstånd med till exempel feber, hosta, andningssvårigheter eller andra symtom som gör att patienten inte längre kan stanna kvar hemma, säger verksamhetschef Helena Lindmark.

Nu lanserar regionen också ett eget självskattningstest där människor kan svara på frågor, syftet är bland annat att ge kunskap om vad man själv kan göra för att ta hand om sina symtom.

Klicka här för att komma till testet. (Om många försöker nå testet samtidigt kan det hända att det inte fungerar så försök i så fall senare).

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.