Tisdag 13 april 2021

Västerbottningen

Sjukvårdsledningen i länet vill införa krislägesavtal vid Nus i Umeå och Skellefteå lasarett. Avtalet innebär högre lön och längre arbetstid för bland andra undersköterskor och sjuksköterskor. Foto: ARKIV

Regionen vill införa krislägesavtal i sjukvården

Region Västerbotten vill införa krislägesavtal på grund av det pressade läget inom sjukvården i Umeå och Skellefteå.
– Vårdläget är enormt ansträngt inom vissa verksamheter, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länet · Published mar 2, 2021 at 16:42

Beslutet om att ansöka om en aktivering av krislägesavtalet fattades av regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson under styrelsens sammanträde på tisdagen.

Krislägesavtalet omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom intensivvården och infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, samt vårdavdelningar som vårdar covid-19-patienter vid Skellefteå lasarett.

– Vårdläget är enormt ansträngt inom vissa verksamheter och vi förutspår en ytterligare ökning av covid-19-patienter, framhåller Brita Winsa i ett pressmeddelande.

Just nu vårdas 67 covid-19-patienter på sjukhus i länet, varav 17 på intensivvårdsavdelning. Det betyder att Västerbotten har högst antal iva-patienter i landet i förhållande till antalet invånare.

Krislägesavtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte längre gäller. Det ersätts med andra villkor, som innebär längre arbetstid och högre lön.

Den ordinarie arbetstiden inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Förutom ordinarie månadslön utgår en krisersättning på 120 procent per timma.

Enligt Brita Winsa har ledningen sett över alla möjligheter att omfördela personal samt bemanna med hjälp av övertid för att trygga vården av covid-19-patienter.

– Men det räcker inte. Det här är en sista utväg i ett mycket tufft läge där många medarbetare arbetat hårt under hela pandemin.

Brita Winsa fortsätter:

– Avtalet innebär att man kommer att schemaläggas med långa pass.

Krislägesavtalet aktiveras av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Region Västerbotten betecknar samtidigt smittspridningen i länet som "mycket hög", även om färre personer testades positiv för covid-19 förra veckan (vecka 8). Mellan 22 och 28 februari var totalt 1 156 testresultat positiva mot 1 270 positiva svar veckan innan.

– Vi har en hög andel av den brittiska virusvarianten och det bidrar påtagligt till smittspridningen i länet, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i länet.

Under vecka 8 bekräftades 537 fall i Skellefteåområdet och drygt 300 fall i både södra Lappland och Umeå. Det innebär något färre fall i Skellefteå, större minskning i Lycksele och södra Lappland, samt en ökning i Umeåområdet.

Sedan 9 februari gäller skärpta regionala rekommendationer i Västerbotten.

– Vi behöver bromsa smittspridningen överallt. Rekommendationerna har effekt om vi följer dem och vi måste fortsätta på den vägen, framhåller Stephan Stenmark.

Sedan 9 mars förra året har Umeå 5312 bekräftade fall av covid-19, Vännäs 224, Vindeln 119, Nordmaling 142 och Bjurholm 40.

Västerbotten hade 1 mars 14787 bekräftade fall. 67 vårdades på sjukhus, varav 17 på intensivvårdsavdelning. Sammanlagt 132 länsbor har avlidit i sviterna av covid-19.

När det gäller vaccinering mot covid-19 har 15 916 länsbor fått en första dos vaccin och 7411 en andra dos.

I Umeåregionen är siffrorna enligt följande:

Nordmaling första dos 468 (8.14 procent av 18 år och äldre), andra dos 162 (2,82 procent), Vindeln första dos 382 (8,75 procent), andra dos 109 (2,5 procent), Vännäs första dos 302 (4,36 procent), andra dos 237 (3,42 procent), Bjurholm första dos 186 (9,56 procent), andra dos 86 (4,42 procent), Umeå första dos 3866 (3,71 procent), andra dos 1061 (1,02 procent).

Fler nyheter från Västerbotten

16 miljoner till simhall

Vindeln Under tisdagen meddelade S, KD och V i Vindeln att de kommer rösta för en renovering av kommunens simhall för 16 miljoner.
Västerbottningen rekommenderar

Broar plockas bort i reklamfilm

Nordmaling I Umeå Energis senaste reklamfilm "Tillsammans för Umeå" visas flygbilder över Tallbergsbroarna, en symbol för Nordmaling. Nu plockas brosekvensen bort efter kommunal kritik.