Onsdag 8 april 2020

Västerbottningen

Regionens presskonferens om corona

Länet · Published mar 18, 2020 at 15:40

I dag klockan 16 berättade representanter från Region Västerbotten bland annat om vad det innebär att regionen höjt sitt beredskapsläge och samlat regional krisledning, om det aktuella smittläget och andra frågor kring coronasmittan.

Medverkar gör hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, chefläkare Sofie Jacobssonoch tillförordnad smittskyddsläkare Gunilla Persson.

Smittskyddsläkaren Gunilla Persson betonade att allt tyder på att de allra flesta som drabbas av sjukdomen bara får lindriga symptom och inte behöver någon sjukhusvård.

I nuläget finns ett 20-tal kända fall av smittade med covid-19 varav tre vårdas på sjukhus vilket innebär att vården i nuläget inte är speciellt hårt belastad men man förbereder sig på att det kan bli värre, förklarade hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Hörnan flyttar till kyrkan

Vännäs Efter snart fem år lämnar Café Hörnan sitt centrala läge och flyttar ett stenkast bort till Johanneskyrkan. "Det är en ekonomisk fråga", säger Annelie Bäck, diakon.

Alexandra tar över Bjurholms Golfrestaurang

Bjurholm Kommande sommar drivs Bjurholms Golfrestaurang i ny regi. "Det känns mycket roligt och spännande", tycker Alexandra Lindström.