Tisdag 2 juni 2020

Västerbottningen

Regiontest av immunitet

Region Västerbotten har börjat med antikroppstestning för att se vilka som haft covid-19. Har man haft sjukdomen tror experterna att man bildat antikroppar och att man under en period är immun mot covid-19. Men osäkerheten är stor.

Länet · Published maj 19, 2020 at 14:15

– Vi vill veta hur många som har haft covid-19, så därför vi upp kapacitet för att göra antikroppstestning, det är blodprover där man söker hur många antikroppar som har bildats för att man har genomgått covid 19, säger Anders Johansson hygienöverläkare på Region Västerbotten på en presskonferens.

Under flera veckor har det arbetats med utvärdering av antikroppstestningen, men i slutet av förra veckan började man att testa skarpt.

– Man mäter mängden av antikroppar i blodet för att se vilken mängd av antikroppar man har mot covid-19. Har man då över en viss nivå så betyder det att man har haft sjukdomen.

Antikropparna i blodet på en person som haft covid-19 har inte hunnit stiga innan det gått 10-20 dagar.

I första hand ska denna testning göras på kommunens och Regionens personal inom vård och omsorg.

– Om det ska utökas till fler grupper i samhället så är vi beredda på att göra det, men det finns inga beslut på det nu. Där inväntar vi våra nationella inriktningsbeslut och det ska jag säga att det är inte så enkla beslut att fatta. Man ska testa mycket men det är inte så enkelt att säga exakt vilka man ska testa för att det ska vara mest effektivt.

Kunskapsläget kring immunitet mot covid-19 är oklart. Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO bedömer ändå att människor som smittas av covid-19 utvecklar ett antikroppssvar som ger en viss nivå av skydd.

Det är oklart hur länge en person är immun efter att ha drabbats av covid-19 och sedan tillfrisknat. Skyddet som Folkhälsomyndigheten tror att man får, tros minska gradvis under det första året. Och på längre sikt varierar sannolikt skyddet mellan individer.

När allt fler personer med tiden har haft covid-19 och blivit immuna så uppstår det enligt Folkhälsomyndigheten en så kallad flockimmunitet. I dagsläget finns det inget vaccin mot covid-19 men vid framtida vaccinationer så ska dessa också stärka flockimmuniteten.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten börjar Stockholm uppvisa tecken på flockimmunitet. När flockimmunitet uppnåtts upphör eller minskar smittspridningen.

– Vi är nära en nivå när vi, enligt våra modellerare, börjar se en effekt av flockimmunitet. Den totala flockimmuniteten ligger förmodligen en bra bit framåt, sa Anders Tegnell på en presskonferens.

– När fler och fler blir immuna i början händer inte speciellt mycket förrän man når 10, 15, 20 procent, då börjar man ganska snabbt få en ganska stor effekt av en flockimmunitet.

Enligt Folkhälsomyndigheten behöver 50 procent av befolkningen vara immun för att smittspridningen ska plana ut.

Anders Johansson hygienöverläkare berättar att man i första hand kommer att testa för antikroppar hos personal inom kommun, Regionen och vård och omsorgspersonal. Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Vård- och omsorg i Vännäs kan tvingas spara mer

Vännäs Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs beslutade för ett halvår sedan att spara 6,2 miljoner kronor. Nu kan nya besparingar vara på gång på grund av fortsatta underskott.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.