Torsdag 5 december 2019

Västerbottningen

Renoveringsviljan repar sig

Renoveringsviljan i länet har börjat återhämta sig efter sänkningen av rotavdraget 2016.
– Det är glädjande att allt flervästerbottningarprioriterar att investera i sina hem, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Länet · Published nov 22, 2019 at 11:15

Perioden juli till september investerade den genomsnittlige länsbon 2 260 kronor på renovering, en ökning med 2,54 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Det visar Renoveringsindex, en sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

– Det är glädjande att allt fler västerbottningar prioriterar att investera i sina hem, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte västerbottningarna rotavdragsberättigade tjänster för minst 181 miljonerkronor under tredje kvartalet.

Samtidigt visar en uppskattning baserad på rikssiffrorna att handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 431 miljoner kronor i länet.

När möjligheten till rotavdrag förändrades 2016 påverkade det svenskarnas renoveringsvilja. Efter att Skatteverkets utbetalning av rotavdrag sjunkit med hela 17 procent i Sverige år 2017 så låg rotavdraget kvar på en oförändrad nivå under 2018.

Hittills i år har Renoveringsindex ökat med 3,94 procent i hela landet.

Motion om skatepark får ja

Vännäs Medborgarförslagen om en skatepark i Vännäs kommun fick nej, men motionen bifölls.

Flera upplever hälsobesvär i lokalerna

Vännäs Ovanligt många medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningens kontor i Vännäs upplever hälsobesvär i lokalerna. Nu undersöks byggnaden, men hittills har man inte funnit några alarmerande problem.