Torsdag 1 oktober 2020

Västerbottningen

Risk för att vårfloden blir kraftig i fjällen

Mycket snö i kombination med en sen start på snösmältningen kan leda till kraftig vårflod i fjälltrakterna.
– Vi följer utvecklingen och just nu ser det ut att dröja innan snösmältningen börjar, säger Jan Fransson, räddningschef inom Sorsele kommun.

Länet · Published maj 12, 2020 at 11:15

Enligt SMHI:s beräkningar så innehåller snön i västra delen av fjällen inom Västerbottens län ovanligt mycket vatten.

– Snön i ett begränsat område i västra fjälltrakterna innehåller upp till tre gånger så mycket vatten jämfört med ett normalår. Just nu pekar väderprognosen på fortsatt kallt och ju längre det dröjer innan vårvärmen kommer desto kraftigare kan vårfloden bli, säger vakthavande hydrolog vid SMHI, Gustav Carlsson.

De största snömängderna i fjällen finns närmast norska gränsen. Samtidigt visar de hydrologiska beräkningarna som SMHI tagit fram att snön i södra Lapplands fjällområde innehåller mer vatten än ett normalår. På vissa platser så mycket som tre gånger mer än normalt.

Enligt Gustav Carlsson har det nyligen gjorts en vårflodsprognos som pekar på att det just nu finns en 25-procentig risk att det ska uppstå en klass 1-varning för höga flöden senare i vår.

– Det finns just nu tillräckligt med snö för att det skulle kunna uppstå ett klass 1-flöde i fjällområdet. Men det beror helt på hur vädret blir framöver. Om kylan fortsätter fram tills att det slår om och det börjar regna samtidigt så finns det en risk för att det uppstår en mycket kraftig vårflod, säger Gustav Carlsson.

Jan Fransson, räddningschef i Sorsele, ser också en risk för kraftig vårflod om kylan fortsätter och det sedan blir varmt.

– Det kan bli besvärigt i till exempel Ammarnäs. Sedan kan det uppstå skador på fritidshus längre nedströms Vindelälven och längs med Laisälven. Däremot ser det inte ut att bli så farligt höga flöden längre ner mot kusten. Där är det mindre snö som kan förvärra situationen, säger Jan Fransson.

2005 uppstod också en sen vårflod. Först fram emot början av juni började snösmältningen i fjällen och den 15 juni gick vattnet så högt att delar av byn Ammarnäs blev isolerad bakom vattenmassorna. Även Sorsele samhälle drabbades. Det uppstod också problem i Hemavan där delar av området kring flygfältet hamnade under vatten.

Risk för att det uppstår en mycket kraftig vårflod

Exempel på stora vårfloder

  • 1938 drabbade stora översvämningar området kring Ume- och Vindelälven. Störst skador uppstod i trakterna av Spöland där sammanlagt 1 340 hektar mark och 224 gårdar lades under vatten.
  • 1995 skedde nästa stora vårflod i länet efter att vårfloden i fjällen och i skogslandskapet kom igång nästan samtidigt. Ett stort antal fritidshus och bostadshus blev vattenskadade.
  • 2005 uppstod en kraftig vårflod i fjällen.

Brottsligheten ökar i Vännäs

Vännäs Tre rån mot butiker på kort tid, och flera anlagda bränder i centrum. Trygghet och säkerhet i Vännäs diskuterades när dialogfrukostarna återupptogs efter ett långt uppehåll.

Ser utredningen som alibi för beslutsfattare

Åmsele Margaretha Andersson i Åmsele menar att utredningen blir ett alibi som kommunens politiker sedan kan stödja sig mot för att lägga ner byaskolorna i Åmsele, Hällnäs och Granö.