Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Foto: ARKIV/PETER KÄRR

Rustade för vinterns snöröjning

Bjurholms kommun har tagit till i budgeten för att klara vinterns plogning och snöröjning
– Vi har tagit höjd för snöröjningen baserad på tidigare erfarenheter när kostnaden blev högre än budgeterat, förklarar kommunchefen Jimmy Johansson.
I Västerbottningens bevakningsområde hoppas man på en lugnare vinter än den föregående.

UMEÅREGIONEN · Published nov 5, 2018 at 06:15

Början på 2018 och inledningen på vintern 2017 var en pärs för kommunernas snöröjning.

Det snöade ymnigt på ett sätt som inte upplevts på många år och budgeterna spräcktes på många håll.

Formellt består kommunernas vägnät av statliga, kommunala och enskilda vägar.

Kommunerna ansvarar framför allt för underhållet av de egna kommunala vägarna medan Trafikverket ansvarar för de statliga, enskilda vägar av föreningar

I Vindeln är man beredd att möta vintern.

– Vi träffade entreprenörerna som sköter kommunens vägar för två veckor sedan och gick igenom förutsättningarna, förklarar Eric Thorstensson, tillförordnad gatu-och parkchef.

Budgeteten för vinterväghållning för 2018–2019 ligger på 2,4 miljoner kronor.

– Budgeten baseras på erfarenheter från tidigare vintrar, på antalet snöröjningstillfällen, säger han.

– Prognosen för 2018 är att vi går back en miljon kronor, normalt att kostnaden för snöröjningen drar över budgeten, säger han.

Snöröjningen i sig är inte det största problemet. Betydligt dyrare är halkbekämpningen med sandning av vägar, gång- och cykelbanor.

– Efter vintern måste sand och grus tas upp, forslas bort för rening och det kostar mer än snöröjning, förklarar Vännäs gatuchef Christer Ny gren.

– Vi är rustade för vintern och har entreprenörer på plats för Vännäs och Vännäsby. Gator och cykelvägar i centrum sköter vi själva, säger han.

– Budgeten för 2018 ligger på 1,6 miljoner kronor, men prognosen för 2018 är att vi ligger back 1,5 miljoner kronor.

– Tidigare år hade vi en budget på två miljoner kronor, säger han.

– 2018 exploderade det med snö och kostnaderna för snöröjningen ökade, förklarar han.

– Problemet är att vi inte kan påverka vädret. Kommer det snö så gör det och det kostar. Dessutom finns det krav på kommunen att snöröja detaljplanelagt område.

– Medborgarna måste kunna ta sig fram. Vi kan inte lämna snön där den ligger. Vi kan inte säga att pengarna är slut, nu upphör vi med snöröjningen.

–  Det är också en försäkringsfråga. Vi har ett ansvar för att människor inte halkar och skadar sig på hala vägbanor, säger han.

I Nordmaling, konstaterar gva-ingenjören Per Alkemi att kommunen är startklar med maskiner och utrustning för att möta kommande vinter.

Nordmalings kommun har en samlad budget för gator, vägar och vägunderhåll, sommarasfaltering samt vinter- och snöröjning som uppgår till 4,5 miljoner kronor, förklarar han.

– Just nu har vi sex procent kvar av budgeten till årets slut.

Så mycket snö som kom i början av på 2018 har det inte kommit på många år.

– Vi fyllde soptippen och det har man väl inte gjort i mannaminne i Nordmaling menar han.

Kommer lika mycket snö som vintern 2017–2018, ja, då pekar det mot att budgeten spricker.

Nordmaling har snålat på sommarunderhållet på vägarna för att hålla igen kostnaderna och ha pengar till snöröjning, plogning och halkbekämpning.

I Bjurholm, konstaterar gatuingenjören Örjan Svensson att man är beredd att möta vintern

– Vi har en entreprenör för snöröjning och plogning och laddat upp med sand och utrustning för att klara vintern, säger han.

Bjurholms kommun har tagit till ordentligt i budgetmedel för att klara vintervägunderhållet, konstaterar kommunchefen Jimmy Johansson.

– För 2018 ligger budgeten på 730 000 kronor, 620 000 för plogning och 110 00 för sandning, säger han.

Budgeten för kommande vinter är baserad på erfarenheter från tidigare vintrar då budgeten varit snålt tilltaget i förhållande till utfallet av kampen mot snön.

För 2017 låg budgeten på 700 00 kronor, alltså vintern 2016–2017, men utfallet blev 872 000 kronor.

Och 2016, alltså vintern 2015–2016, låg budgeten på 316 000 kronor medan den verkliga kostnaden landade på drygt 600 000 kronor.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Företagsklimat sätts på prov

Nordmaling Svenskt Näringsliv har presenterat undersökningen som ligger till grund för deras ranking av alla kommuners företagsklimat. Coronakrisen sätter kommunerna på svåra prov, konstaterar de.