Lördag 11 juli 2020

Västerbottningen

Skattesmäll hotar småföretag

Jord- och skogsägare som har en fyrhjuling i sitt företag riskerar att drabbas av ett förmånsvärde på 3 000 kronor i månaden. Att fordonet inte använts i privat bruk hindrar inte att Skatteverket kan besluta om utökad skatt.

Länet · Published dec 31, 2019 at 11:15

Ända sedan stoppreglerna slopades år 2000 har småföretag med en eller några få ägare tvingats betala ett förmånsvärde om till exempel en bil som ägs av företaget även har används i privat bruk. Samma sak har gällt snöskotrar eller fyrhjulingar som köpts in av företagaren och som har nyttjats privat.

Men nyligen så har Skatteverket fått stöd i domstol för att även kunna införa ett så kallat förmånsvärde även om fyrhjulingen har ett tydligt behov inom verksamheten. Det räcker numera att en anställd eller företagaren själv har möjlighet att nyttja fordonet för att Skatteverket ska kunna kräva förmånsskatt.

Kammarrätten har i flera domar godkänt att en fyrhjuling har ett förmånsvärde på 3 000 kronor i månaden vilket i slutändan blir en stor summa pengar för en småföretagare som driver ett litet jordbruk eller äger en skogsfastighet.

Per Åsling, riksdagsledamot och Centerpartiets skattepolitiska talesperson, har reagerat över domarna och har lämnat in en motion till riksdagen där han vill se en utredning om förmånsbeskattningen.

– Regelverket kring förmånsbeskattningen har inte förändrats utan tolkningen har ändrats genom beslut av Skatteverket. Något som fått till följd att det teoretiska nyttjandet av en tillgång räcker för att påföra företagen stora belopp, säger Per Åsling i ett debattinlägg till tidningen Land lantbruk.

Finansministern Magdalena Andersson, S, har fått en skriftlig fråga av Lars Beckman, M, om ministern anser att det behövs en förändrad lagstiftning för att undvika att orimliga skattekonsekvenser uppstår.

Finansministerns svar var att all egendom som till exempel fritidshus, båtar eller fyrhjulingar som köpts och används av ett företag kan bli grund för förmånsbeskattning.

– När det gäller värderingen av en förmån är huvudregeln att detta ska ske till marknadsvärdet. Hur en förmån för en fyrhjuling ska värderas är ytterst en fråga för Skatteverket och våra domstolar, svarar Magdalena Andersson.

Anders Hultkvist, Skatteverket, uppger att det är upp till företagaren att kunna bevisa att fordonet inte har använts privat.

– Kan man med hjälp av fordonets mätare visa att den inte har använts privat så ska vi naturligtvis ta med det i bedömingen om det kan bli aktuellt med förmånsvärde. Har man en körjournal så styrker det dina uppgifter om att fordonet inte används privat, säger Anders Hultkvist hos Skatteverket.

Hur orolig ska en jord- eller skogsägare vara om man har en äldre fyrhjuling som används ibland till skogsarbete men som för det mesta står hemma på gården?

– De fall som har varit uppe till prövning har Skatteverket fått rätt i sin bedömning om att dispositonsrätten gäller oavsett om fordonet använts privat eller inte. Men då har det handlat om fall där det finns fordon i företag vars huvudsyssla inte handlar om jordbruk eller skogsbruk, säger Anders Hultkvist.

– Vi går sällan eller aldrig tillbaka flera år för att granska små summor som till exempel misstanke om att en fyrhjuling i ett företag kan ha använts privat. Ska vi gå tillbaka fem eller sju år bakåt i tiden så måste det handla om uppgifter som man medvetet har undanhållit oss. Vi måste också upp i större belopp för att göra en sådan granskning, säger Hultkvist.

Han påpekar också att ett fordon kan användas i begränsad omfattning privat utan att det påförs skatt.

Då har det handlat om fall där det finns fordon i företag vars huvudsyssla inte handlar om jordbruk eller skogsbruk.

Förmånsvärde

  • En skatte- och avgiftspliktig förmån uppkommer om anställda får eller kan använda företagets egendom privat.
  • Hur du beräknar förmånen beror på om den anställda själv får bestämma när egendomen ska användas eller bara får använda den vid enstaka tillfällen.
  • Det finns ett antal transportmedel som lämpar sig bra både för användning i
    tjänsten och privat, till exempel motorcykel, skoter, moped och fyrhjuling.
  • Det är inte omfattningen av den faktiska användningen som är avgörande för hur du ska värdera förmånen utan möjligheten att disponera egendomen.
  • Om en fyrhjuling har ett förmånsvärde för en anställd eller delägare på 3 000 kronor i månaden så läggs summan på inkomsten varav hen får betala mellan 30 till 50 procent skatt.
  • Eventuell bränslekostnad ska också läggas till.

FAKTA: Skatteverket

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.