Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

Albin och Hanna Holmberg vann tvisten mot staten och tilldöms ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. Skogsstyrelsen kan dock överklaga domen. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM

Skogsägare vann uppmärksammat mål

Fjällnära skogsägare som nekats ersättning från staten ska enligt en dom i Svea hovrätt nu få sina pengar. Men Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet överväger att överklaga till högsta instans.

SORSELE · Published maj 19, 2020 at 11:15

Tvisten om rätten till ersättning startades efter att Skogsstyrelsen, på uppmaning av Kammarkollegiet, stoppat ersättningarna för nekade avverkningstillstånd. Ett av motivet var att fjällnära skog inte kan räknas som pågående markanvändning och därför inte bör berättiga ersättning. Istället tvingades skogsägarna stämma staten.

Hanna och Albin Holmberg i Skansnäs, Sorsele, nekades ersättning för skog som ansetts ha för höga naturvärden för att avverkas. Tillsammans med ytterligare fyra fall togs ersättningsfrågan upp i mark- och miljödomstolen i Umeå, som januari 2019 gav markägarna rätt.

Skogsstyrelsen överklagade domen till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Generaldirektören Herman Sundqvist menade att det fanns oklarheter i hur lagen skulle tolkas:

– Vi har förstås sett över de verktyg vi har för att slippa en utdragen rättslig process men konstaterat att lagen är vag och att det saknas rättspraxis på området. Skogsägare och myndigheter måste få klarhet och förutsägbara spelregler kring brukanderätt och ekonomisk ersättning.

Men Svea hovrätt ändrade inte domen. Markägarna har rätt till ersättning på 125 procent av skogens marknadsvärde. Inte en minskad erssättning med 40 procent för fjällnära skog som Skogsstyrelsen ville införa.

– Jag skulle bli förvånad om staten väljer att överklaga den här domen. Det finns inga oklarheter, säger Anders Pettersson.

Vinner domen laga kraft får Tärna-Stensele allmänning drygt 12 miljoner kronor och Sorsele allmänning cirka 5 miljoner kronor.

– Vi vill ägna oss att förvalta våra allmänningsskogar och vinner domen laga kraft ser vi helst att vi blir kompenserade med skogsmark istället för reda pengar, säger Anders Pettersson, allmänningsförvaltare för Tärna-Stensele och Sorsele övre allmänningar.

Albin och Hanna Holmberg är de enda privatpersoner som hittills fått saken prövad i domstol. De är försiktiga i sina kommentarer.

– Jag vill helst se att domen vinner laga kraft innan jag säger något. Vi vet inte vad Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet kan hitta på, säger Albin Holmberg.

Paret kan få ersättning på cirka 1,4 miljoner kronor.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot från Västerbotten, anser att myndigheten behöver förklara sig, be om ursäkt och börja arbeta för att bygga upp sitt förtroende.

– Det är problematiskt att myndigheten tycks ha sökt kryphål, säger Lindahl.

– Hela agerandet är fruktansvärt och har skapat stor oro bland skogsägare.

Jag vill helst se att domen vinner laga kraft innan jag säger något. Vi vet inte vad Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet kan hitta på.

Vård- och omsorg i Vännäs kan tvingas spara mer

Vännäs Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs beslutade för ett halvår sedan att spara 6,2 miljoner kronor. Nu kan nya besparingar vara på gång på grund av fortsatta underskott.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.