Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Skriande brist på förare

Åkeribranschen skriker efter nya chaufförer. Bristen är historisk och det behövs 7 000 lastbilsförare det närmaste året.

LÄNET · Published nov 1, 2018 at 11:00

Läget är bekymmersamt.

– Lastbilstransporterna är samhällets blodomlopp, menar Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.

– Mycket skulle stanna om det inte fungerade. På vissa ställen kanske saker inte blir levererade.

Många åkerier tvingas säga nej till uppdrag på grund av att de saknar personal. Det är högkonjunktur, internethandeln blomstrar och det utbildas för få nya lastbilschaufförer.

En annan faktor är kompetensbeviset som krävs för yrkesförare inom EU sedan några år tillbaka.

I framtiden är företagens behov av arbetskraft dubbelt så stort som utbudet.

Enligt TYA finns det ungefär 3 500 utbildningsplatser per år i Sverige.

Det är yrkesutbildningar, Komvux och gymnasier som tillsammans tillgodoser behovet.

– Men utbildningsplatserna är för få. Efterfrågan har ökat sedan 2015. Bubblan spricker till slut, konstaterar Lasse Holm.

Av 3 500 elever är det ungefär 3 000 som kommer ut som anställningsbara förare. Majoriteten som klarar utbildningarna får jobb direkt.

– Det finns unga som vill utbilda sig till chaufförer men utbildningsplatserna är för få, anser Lasse Holm.

– Efterfrågan har ökat sedan 2015 men antalet utbildningsplatser kvarstår. Bubblan spricker till slut, menar Lasse Holm.

När det inte gick att köpa vatten på affären i somras berodde det bland annat på förarbrist. Stora arbetsgivare som Ica och Postnord har drabbats.

En del åkerier upplever att det är så svårt att hitta kompetent arbetskraft att de tar till drastiska åtgärder.

Det finns företag som tvingats sälja av lastbilar för att det inte finns tillräckligt med lastbilsförare att rekrytera. Men de som utbildar sig till chaufför går en ljus framtid till mötes.

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.