Torsdag 1 oktober 2020

Västerbottningen

Regionen om coronaläget

Länet · Published maj 13, 2020 at 09:58

I dag höll Region Västerbotten en pressträff om coronasituationen. När det gäller smittoläget i Västerbotten beskriver den tillförordnade smittskyddsläkaren Gunilla Persson det som fortsatt förhållandevis stabilt och utan några kraftiga ökningar.

– Men det är viktigt att förstå att faran inte är över, säger hon.

Även hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa är ganska nöjd med situationen:

– Vi ser en minskad tillströmning av patienter till vården. Men det innebär inte att faran är över.

De flesta av de kända fallen är koncentrerade till några kommuner.

– Det är fortsatt få bekräftade fall i vissa kommuner, framför allt i inlandet, säger Gunilla Persson men betonar att de bekräftade fallen inte nödvändigtvis speglar de verkliga fallen.

Regionen publicerar nu också statistik över hur många som skrivits ut från sjukhusvård på grund av covid-19 och i nuläget handlar det om tre från lasarettet i Lycksele, tolv från Skellefteå och 47 från Umeå.

Även när det gäller smitta på äldreboenden ser läget ut att vara ganska stabilt. Av ungefär 280 äldreboenden eller andra särskilda boenden i länet så finns det bekräftade fall på elva stycken och av dem tycks smittan ha stannat av på sju stycken.

– Vi tar risken för smitta på äldreboenden på extremt stort allvar, säger Anders Johansson, överläkare på vårdhygien.

Precis som i övriga Sverige arbetar Västerbotten på att öka sin kapacitet för att testa potentiella smittade och snart blir det också aktuellt med anitkroppstest som kan se om en person haft smittan tidigare.

– Testerna ska komma igång i slutet på veckan, säger Anders Johansson.

Psykologen Ingela Aronsson talade om den oro som många människor känner på grund av pandemin och krisen.

– Det kan vara bra att veta att oro precis som alla andra känslor spelar en viktig roll för vår överlevnad, säger hon.

Men oron kan också ha negativa effekter och Ingela Aronsson hade flera råd för hur den kan hanteras.

– Lägg fokus på det du kan hantera, säger hon.

Fysisk aktivitet kan också hjälpa till att dämpa oro.

– Ge dig själv den tid för fysisk aktivitet som du behöver. 30 minuter om dagen är ett bra riktmärke, säger Ingela Aronsson.

Brottsligheten ökar i Vännäs

Vännäs Tre rån mot butiker på kort tid, och flera anlagda bränder i centrum. Trygghet och säkerhet i Vännäs diskuterades när dialogfrukostarna återupptogs efter ett långt uppehåll.

Ser utredningen som alibi för beslutsfattare

Åmsele Margaretha Andersson i Åmsele menar att utredningen blir ett alibi som kommunens politiker sedan kan stödja sig mot för att lägga ner byaskolorna i Åmsele, Hällnäs och Granö.