Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Coronakrisen har bland annat lett till rekordmånga varsel. Foto: PRESS

Tre av fyra länsföretag påverkas av corona

Länet · Published mar 30, 2020 at 13:23

Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten har tillfrågat 1 400 företag i länet hur de påverkas av covid-19.

Av de 500 svararande har över hälften redan behövt vidta åtgärder med anledning av coronaviruset och dess effekter. Det kan till exempel handla om att avbryta nyanställningar, avstå lön, ansöka om att korttidspermittera sig själv, minska resande och andra löpande utgifter eller öka bankkrediterna.

– Det här visar på utmaningens omfattning, säger Anders Hjalmarsson, vd för Västerbottens Handelskammare och fortsätter:

– Många företag berörs direkt och i princip alla företag kommer att beröras. Den oro som många känner är berättigad. För många personer handlar detta inte enbart om liv och död när det gäller hälsa. Det handlar även hur man ser på framtiden där man kanske riskerar att tappa sin försörjning eller se sitt livsverk försvinna.

Ännu fler – ungefär 70 procent av de svarande – tror att de kommer att behöva ta till ytterligare åtgärder under de kommande månaderna.

De flesta företagen, åtta av tio svarande, är nöjda med myndigheternas hantering av pandemin, samtidigt som framför allt mindre företag är oroliga över hur de föreslagna åtgärderna kommer att påverka den egna verksamheten.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.