Måndag 13 juli 2020

Västerbottningen

Västerbottningen – tidning som växer

Västerbottningen ökade +100 årsprenumerationer i fjol. Årsupplagan är 3200 prenumerationer. Det visar färsk tidningsstatistik.
– Lokal journalistik berör, säger Bodil Resare, vd, publisher och ansvarig utgivare.

Umeåregionen · Published feb 6, 2020 at 14:15

Enligt företaget Tidningsstatistik AB, som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar i Sverige, ökade Västerbottningens genomsnittliga prenumererade upplaga i fjol med +100 prenumerationer, till i snitt 3200 årsprenumerationer.

– Det är roligt att fler har fått upp ögonen för våra produkter, säger Bodil Resare.

Resare menar att huvudförklaringen till Västerbottningens ökning är fokuseringen på lokal journalistik. Dessutom uppskattas helhetskonceptet med tidningsutgivning i pappersformat en gång i veckan understött av en lokal digital nyhetssajt som uppdateras dagligen.

– På så sätt kan vi ge både våra läsare och annonsörer ett mer fullgott utbud, säger Resare som även framhåller förstärkt bevakning i Vännäs och Vindeln.

– Vi har haft glädjen att välkomna två nya lokalreportrar till Västerbottningen, Emma Garzon och John Bakke. Det är två nya journalistiska röster som bidragit till att förstärka en redan stark lokal förankring i Västerbottningens utgivningsområde.

Tidningar i Norr och Västerbottningen har de senaste åren genomgått en snabb redaktionell och teknisk utveckling. Mest påtaglig är en ny digital nyhetssajt som uppdateras dagligen med lokala nyheter.

– På så sätt kan vi ge både våra läsare och annonsörer ett mer fullgott utbud. Föredrar prenumeranten istället att läsa tidningen enbart digitalt är det också möjligt. Då har du som prenumerant tillgång till både e-tidning och nyhetssajt, alternativt endast nyhetssajt.

En gemensam app för smarta telefoner underlättar läsarnas tillgång till det dagliga nyhetsflödet samt övrig tidningsservice.

– Som annonsör kan du också uppleva fördelen av att kombinera olika kanaler, och variera innehåll och frekvens för ditt företags budskap. På så sätt kan du som företagare nå ut till fler och samtidigt berätta mer.

Vilka utmaningar ser du?

– En utmaning inför framtiden är att samtidigt som medieutbudet ökar på samhällets alla nivåer, så är den tid vi lägger på mediekonsumtion ungefär densamma. Tiden är en begränsande faktor. 

Västerbottningens nisch är den lokala journalistiken.

– Vårt innehåll och vår variation i utgivningstempo ser jag som en konkurrensfördel i det tilltagande nationella och internationella utbudet av underhållning, sport, nöje och nyheter.

– Vi ska fortsätta att stärka och utveckla vår lokala journalistik. En lokalt närvarande medieröst som står på läsarnas sida har en plats att fylla i dagens medieutbud som domineras av annat innehåll.

Som annonsör kan man nu också uppleva fördelen av att kombinera olika kanaler, och variera innehåll och frekvens för ditt företags budskap, menar Resare

– På så sätt kan du som företagare nå ut till fler och samtidigt berätta mer.

Tidningsstatistiken från 2019 visar inte bara att Västerbottningen ökat upplagan. Ännu mer ökade Tidningar i Norrs produkt Lokaltidningen i södra Lappland, +300 till 3800 årsprenumerationer. Samtidigt håller Nordsverige och Västerbottens Mellanbygd ställningarna med 3200 respektive 3100 årsprenumerationer.

Det är en anmärkningsvärd bild i dagens medielandskap, menar Resare.

– Det är fantastiskt bra. Tidningsbranschen i stort har under det senaste dryga decenniet tappat enormt i upplaga.

– Vi har fått ett nytt konsumtionsmönster där traditionella medieformerna tappar generellt medan mediekonsumtionen ökar på digitala plattformar, med en dominans av streamingtjänster för rörlig bild och ljud och sociala medier.

Hur känns det att leda Tidningar i Norr en dag som denna?

– Riktigt roligt. Våra pappersutgåvor efterfrågas och lever numera hand i hand med vårt digitala utbud och våra digitala publiceringar. Med lyhördhet gentemot omvärlden och våra läsare ska vi fortsätta att utveckla vårt innehåll och våra publiceringskanaler.

Att Tidningar i Norr är en mediakoncern som även kan erbjuda tjänster till externa uppdragsgivare stärker företagets affär, menar Resare.

Vi ska fortsätta att stärka och utveckla vår lokala journalistik.

Med lyhördhet gentemot omvärlden och våra läsare ska vi fortsätta att utveckla vårt innehåll och våra publiceringskanaler.

Tidningar i Norr

Tidningar i Norr AB ger ut fyra prenumererade endagarstidningar, med daglig nyhetspublicering på webben: Lokaltidningen i södra Lappland; Västerbottningen, med sydöstra länsdelen som bevakningsområde; Nordsverige i norra Västernorrland; Västerbottens Mellanbygd med Robertsfors samt södra Skellefteå kommun som bevakningsområde.

Genomsnittligt antal helårsprenumerationer år 2019 var, enligt Tidningsstatistik AB:

  • Lokaltidningen: 3 800 helårsprenumerationer (+300)
  • Västerbottningen: 3 200 (+100)
  • Nordsverige: 3 200 (+-0)
  • Västerbottens Mellanbygd: 3 100 (+-0)

Källa: Vasterbottningen.se och Tidningsstatistik AB

Tidningsstatistik

  • Tidningsstatistik AB, TS, är ett bolag som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera.
  • Begreppet TS-upplaga används vid redovisning av upplagor för dagspress, nyhetstidningar, fack- och populärpress.

Källa: Wikipedia

Ny dom gläder i Stöcke

Stöcke Nu är det glada miner i Stöcke. Inte så konstigt med tanke på det positiva beskedet från mark- och miljödomstolen att den avslår överklagan av detaljplanen för Mötesplats Stöcke.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.