Torsdag 18 juli 2019

Västerbottningen

Väg 620 mellan Vindeln och Buberget ska nu rustas upp till en kostnad av mellan 30 och 50 miljoner kronor. Den 11,5 kilometer långa sträckan har idag problem med dålig bärighet och tjäle. Foto: TRAFIKVERKET

Bubergsvägen ska byggas om

Ombyggnationen av vägsträckan Botsmark-Buberget blev klar förra hösten. Nu ska även resten av väg 620 från Buberget och fram till Vindeln byggas om. Nästa vecka har Trafikverket kallat fastighetsägare och andra berörda till samrådsmöte i Vindeln.

Vindeln · Published feb 5, 2019 at 11:15

Väg 620 mellan Buberget och Vindeln har stora brister, och ombyggnationen är efterlängtad.

– Vägen har stora bärighetsbrister i konstruktionen och problem med tjäluppfrysningar. Det är de stora problemen, förklarar Patrik Wihlzon, projektledare vid Trafikverket.

Han konstaterar att trafiken på sträckan varierar.

– Närmare Vindeln är det mer trafik och ju mer upp mot Buberget man kommer desto mindre blir trafikmängderna.

Sträckan som nu ska byggas om är 11,5 kilometer lång. Kalkylen är ännu inte riktigt klar, men projektet beräknas kosta mellan 30 och 50 miljoner kronor.

Ser ni några svårigheter med den kommande ombyggnationen.

– Nja, det finns väl alltid utmaningar i ett projekt som man kanske inte alltid hade koll på från början. Men det är ju charmen litegrand att försöka lösa det så att det blir så bra som möjligt för alla, säger Patrik Wihlzon.

Ombyggnationen av den första delsträckan som går mellan Buberget och Botsmark blev klar hösten 2018.

– Vi kommer att göra liknande åtgärder som gjordes på den sträckan. I första hand inom befintlig väg, men på nåt smalare ställe kanske vi breddar upp den en aning. Kanske två decimeter eller något sådant.

Trafikverket har nu kallat till samrådsmöte i Vindelns församlingsgård den 13 februari. Samrådet ingår i arbetet att ta fram en vägplan. Kallelsen riktar sig till fastighetsägare längs vägsträckan, samebyar, väghållare av anslutande enskilda vägar, företrädare för länsstyrelsen och kommunen samt andra berörda av projektet.

– Syftet är att berätta om vad vi tänker göra. Vi vill också ta del av synpunkter, och vi hoppas också på lite tips och hjälp. De som kan vägen bäst är ju de som dagligen trafikerar och bor längs sträckan, säger Patrik Wihlzon.

– Det kan ju vara så att vi till exempel inte har upptäckt alla brunnar.

Trafikverket räknar med att ställa ut förslag till vägplan under våren 2019.

Ombyggnationen av väg 620 mellan Buberget och Vindeln beräknas därefter komma igång under våren 2021 och pågå fram till hösten 2022.

– Det handlar om två byggsäsonger, konstaterar Patrik Wihlzon.

Vägen har stora bärighetsbrister och problem med tjäluppfrysningar.

Ulrika vill få fler att lära sig hjärt- lungräddning

Vindeln Under veckan höll ABF kurser i hjärt- och lungräddning i Vindeln. Sjuksköterskan Ulrika Lövgren menar att många har kunskaper om HLR, men att de är dåliga på att repetera dem.