Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Byaskolornas öde berör

Under tisdagskvällen höll Vindelns kommun ett dialogmöte på Forumsalen för att diskutera de föreslagna förändringarna inom äldreomsorgen och skolan. På plats fanns många åhörare och det dominerande ämnet blev byaskolornas framtid.

Vindeln · Published feb 13, 2020 at 06:15

Agendan för mötet var framförallt att avhandla de föreslagna ändringarna inom skola och äldreomsorgen i Vindeln. Kommunen står inför stora beräknade ekonomiska underskott och har tagit fram en rad olika sparförslag för att möta krisen.

Utöver de föreslagna förändringarna inom äldrevården så hänger flera av kommunens byaskolor löst då tre skolor i kommunen har föreslagits läggas ner. Underförstått handlar det om byaskolorna i Granö, Åmsele och Hällnäs, medan diskussionen verkar luta mot att byaskolan i Tvärålund har för god befolkningsutveckling för att läggas ner.

–Fullmäktige ska avgöra om vi går vidare med nedläggningarna och jag förstår att det är mycket känslor kring det, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Louise Eriksson (S).

Hon hoppas få klartecken från kommunfullmäktige i april om förslagen ska utredas vidare eller inte.

Samtidigt var det flera personer på mötet som ifrågasatte huruvida en nedläggning av skolorna verkligen skulle spara några större belopp sett till helheten.

Bland annat eftersom kostnaden för skollokalerna fortfarande finns kvar inom kommunen även om de inte längre belastar barn- och utbildningsnämndens budget.

– Då har ni ju inte sparat någonting utan kostnaden har bara flyttats över till en annan budget. konstaterade en kvinna i publiken.

Under mötet poängterade kommunen flera gånger att de gärna tar till sig av andra förslag för att spara pengar inom skolan.

Men föräldrar från både Granö och Åmsele konstaterade att det än så länge inte finns några faktiska siffror man kan titta på för att hjälpa till med alternativa sparförslag.

– Jag tycker de har varit väldigt luddiga, de presenterar siffror som inte stämmer och sedan är det många uppgifter som är tagna ur luften, så det finns ingenting att gå på, kommenterade Granöbon Helena Olofsson efter mötet.

Britt-Louise Eriksson (S) svarar däremot att det kommer finnas fler uppgifter tillgängligt efter att kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut om byaskolorna ska fortsätta utredas för nedläggning.

Ett annat frågetecken som kvarstod efter mötet var den risk och konsekvensanalys som ska genomföras innan en skola kan läggas ner. Bland annat ville föräldrar veta vem det är som ansvarar för barnen under tiden de pendlar till och från skolan.

– Jag skulle aldrig tillåta att min sexåring åker hela den vägen med buss utan att vi först reder ut vad riskerna och konsekvenserna av det kan bli, kommenterade en orolig förälder.

Under mötet kom föräldrar och politiker överens om att träffas igen och diskutera alternativa lösningar.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Haglund i möte med Sis om Renforsens behandlingshem

Vindeln Under förra veckan träffade Vindelns kommunalråd Mathias Haglund (S) Statens institutionsstyrelse för att diskutera framtiden för Renforsens behandlingshem.

Ett nådeår för Bubergsgården

Vindeln Nyligen beviljade kommunstyrelsen ännu ett tillskott för att ge det kommunägda företaget Bubergsgården AB respit att få ordning på sin ekonomi.