Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

Ekonomi i fokus på fullmäktige

Ekonomin och kommande besparingar blev tisdagens stora samtalsämne under kommunfullmäktiges sammanträde i Vindeln.

Vindeln · Published nov 27, 2019 at 11:15

Under en av mötets första punkter riktade kommunens revisorer kritik på en rad olika punkter med anledning av kommunens delårsbudget 2019. Bland annat menar de att kommunen fortfarande inte kommit upp i resultatmålet om en procent av intäkterna från skatter och statliga bidrag.

– Det pekar ju mot ett underskott, vi har ett mål på en procent och det har vi ingen möjlighet att klara av, säger Rune Johansson sammankallande revison.

Han menar att kommunen har dåliga möjligheter att rätta till resultatet innan årsskiftet.

– Går det inte att rätta till så måste vi ju låna till driften, det förstår vem som helst att det inte går. Då klarar vi ju inga investeringar, kommenterade han.

Kommunstyrelsens ordförande Mathias Haglund (S) menar däremot att det är slutresultatet för 2019 som räknas och att det finns goda möjligheter att räta upp siffrorna innan nyår.

– Ja det tror jag, det har hänt saker som pekar mot att både Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har förbättrat sina prognoser, säger han.

Kommunens revision påpekade även att en stor del av kommunens verksamhetsmål inte har gått att följa upp.

Av de fyrtio punkter som kommunen ställt upp kunde delårsrapporten bara peka på tre fall där målen hade uppfyllts helt och hållet, i elva fall hade målen delvis blivit uppfyllda och i 25 av fallen hade verksamheten bedömt att de inte kunde följa upp målet över huvud taget.

– Ett mål som man inte kan mäta det tycker jag inte att man ska ha, kommenterade Rune Johansson, sammankallande revision.

På den punkten fick han delvis medhåll från kommunalrådet som menar att det kan bli aktuellt att se över verksamhetsmålen så att de blir lättare att följa upp.

– Vi kanske kommer behöva jobba på ett annorlunda sätt framöver, kommenterade Mathias Haglund (S).

Under mötet var det även dags för kommunens nämnder att presentera sina detaljbudgetar inför kommande år. Läget ser dystert ut inom flera nämnder med tanke på det förutspådda underskottet på 30 miljoner kronor.

Mest märkbart är underskottet inom Barn- och utbildningsnämnden och inom socialnämnden.

– Vi har väl gjort vår hemläxa men det är en väldig utmaning att hitta 12 miljoner kronor i en verksamhet, så vi har en gedigen uppgift för att få det här i balans, kommenterade barn och utbildningsnämndens ordförande Britt-Louise Eriksson (S).

Även socialnämnden kommer ha stora underskott under 2020, konstaterade nämndens vice ordförande Simon Karström (C).

– Utmaningen i det här läget är att vi inte har sparförslag som täcker upp det underskottet, det blir socialnämndens utmaning under 2020, konstaterade han inför fullmäktige.

Karström (C) menar att kommunen behöver investera för att kunna genomföra en större omstrukturering som i slutändan ska spara pengar. Han fick medhåll av partikollegan Ewa-May Karlsson (C).

– Den stora oron har vi över socialförvaltningen där det finns stora underskott och vi inte har genomfört några stora strukturella förändringar. Det är oroande eftersom kostnaderna drar iväg, säger hon.

Hon menar att det troligtvis kommer bli nödvändigt för kommunen att låna pengar för att genomföra investeringarna.

– Helt klart kommer vi klara av att investera. Jag var med när vi sanerade ekonomin hos kommunakuten, det var ett jättetufft jobb men det gick. Då lånade vi för att modernisera skolor och bygga äldreboendet. Nu är de lånen avbetalade och vi måste kunna investera, säger Ewa-May Karlsson (C).

Enligt Mathias Haglund kommer kommunfullmäktige ta sig an de första skarpa sparförslagen i februari. Men han tror också att fler sparpaket kan komma att presenteras under det kommande året

30

miljoner kronor är Vindelns förutspådda underskott för 2020.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.