Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

"Vi måste utöka antalet platser skyndsamt", säger Dan Oskarsson. Foto: EMMA GARZON

Fler platser på boende

Fler särskilda boendeplatser och planer på att införa LOV inom hemtjänsten. De frågorna togs upp på kommunfullmäktige i Vindeln.

Vindeln · Published mar 12, 2019 at 16:15

Vindelns kommun har i dag stora utmaningar med att kunna erbjuda tillräckligt många särskilda boendeplatser. Därför kommer det öppna fyra nya platser på boendet Solhaga i Vindeln – redan i maj.

– Vi måste utöka antalet särskilda boendeplatser skyndsamt, för vi kan inte ha kvar färdigbehandlade personer på NUS, säger Dan Oskarsson (S), socialnämndens ordförande i Vindeln.

Orsaken är att det kostar för mycket för kommunen att ha kvar personer på NUS.

Dan Oskarsson ser ett ökande behov framöver och därför är målet att det i slutet av året ska bli elva nya platser. Satsningen beräknas kosta 2,7 miljoner för ett helår.

Under måndagens kommunfullmäktige informerade Dan Oskarsson också om planerna på att införa valfrihet inom hemtjänsten i Vindeln.

– I första hand ska vi utreda LOV inom hemtjänsten och i andra hand ska vi genomföra det, säger Dan Oskarsson.

Det är en del i uppgörelsen i den nya majoriteten, som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Det är KD som har lyft frågan.

Hur ser du på chansen att LOV inom hemtjänsten blir verklighet?

– Om utredningen visar att det finns ett behov och att det är ekonomiskt lönsamt ser jag positivt på det. Men om det inte finns något behov och det inte är ekonomiskt lönsamt är jag inte lika positiv, menar Dan Oskarsson.

Tanken är att utredningen, och eventuellt införandet, av LOV inom hemtjänsten ska genomföras under denna mandatperiod.