Tisdag 7 juli 2020

Västerbottningen

Revisorer gav svidande kritik

Under tisdagen samlades Vindelns kommunfullmäktige i Renforsskolans forumsal. Under mötet framförde kommunens revisorer kritik mot kommunen.
– Det här är vårt sista steg, går vi ett steg längre så får man packa ihop och lämna, förklarade sammankallande kommunrevisor Rune Johansson (M).

Vindeln · Published jun 23, 2020 at 15:40

– Det är väldigt allvarligt och hamnar snäppet innan att man inte får ansvarsfrihet, kommenterade Eva-May Karlsson (C).

I revisionsberättelsen kritiseras Vindelns socialnämnd som inte bedöms ha gjort tillräckligt för att klara budgeten från 2019. Socialnämnden gick 2019 med underskott på sammanlagt 7.5 miljoner jämfört med budget.

– Det beror främst på ökande behov inom individ och familjestöd, det är barn som far illa, förklarade socialnämndens ordförande Dan Oskarsson (S).

Även kommunstyrelsen kritiseras för bristande uppsikt över socialnämnden och för att ha varit för passiva då de inte erbjudit tillräcklig hjälp till socialnämnden eller lyft frågan vidare till fullmäktige.

KS kritiseras även för att ha haft bristande uppsikt över kommunala bolag och för dålig intern kontroll.

– Det är naturligtvis så att vi tar till oss av det revisorerna säger, kommenterar kommunalrådet Mathias Haglund (S).

Moderaterna yrkade på att socialnämndens ordförande inte skulle få ansvarsfrihet. Med anledning av kritiken från revisorerna. Fullmäktige röstade däremot för ansvarsfrihet för samtliga.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.

Fler elever på gymnasiet läser upp betygen

Umeåregionen Fler gymnasieelever väljer att läsa upp sina betyg på Dragonskolans sommarskola i år jämfört med tidigare somrar, enligt skolledningen.

Haglund i möte med Sis om Renforsens behandlingshem

Vindeln Under förra veckan träffade Vindelns kommunalråd Mathias Haglund (S) Statens institutionsstyrelse för att diskutera framtiden för Renforsens behandlingshem.

Ett nådeår för Bubergsgården

Vindeln Nyligen beviljade kommunstyrelsen ännu ett tillskott för att ge det kommunägda företaget Bubergsgården AB respit att få ordning på sin ekonomi.