Tisdag 25 februari 2020

Västerbottningen

Ridklubben uppmanas vänta med uppsägningar

Under måndagskvällen höll Vindelns ridklubb ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av kommunstyrelsens besked förra veckan. Ridklubbens hyresavtal löper ut vid årsskiftet men efter att ha pratat med kommunalrådet väljer ridklubbens styrelse att vänta med personaluppsägningar ett tag till.

Vindeln · Published sep 18, 2019 at 13:15

– Vi säger inte upp de anställda och vi varslar inte personalen. Det skulle göra så stor skada för dem och om Mathias säger att vi inte ska säga upp dem så litar vi på det, kommenterar ridklubbens styrelseordförande Annika Nordin.

Under måndagen höll Vindelns ridklubb ett extrainsatt styrelsemöte där de skulle ta fram en tidsplan för klubbens avveckling.

Det gällde bland annat frågan om när klubbens personal som senast måste sägas upp och när hästarna måste säljas för att inte riskera stå utan stallplatser efter årsskiftet.

Men ridklubbens styrelseordförande Annika Nordin blev kontaktad av kommunalråd Mathias Haglund (S) innan mötet.

Han uppmanade henne att inte påbörja någon nedläggning av klubben utan i stället att avvakta ett tag till.

– Mathias sa till mig att vi inte skulle börja säga upp personal tyckte han. Men det var förstås upp till oss att besluta om.

Uppmaningen skedde mot bakgrund att kommun har jobbat med frågan i två år och att det nu enbart återstår 15 veckor innan det nuvarande avtalet löper ut.

Att vänta för länge med klubbens avveckling innebär viss risk om det sedan visar sig att klubben inte har agerat i tid.

Men Annika Nordin menar att det ändå är bättre än att riskera säga upp personal i onödan.

– Jag vill absolut inte pressa den här verksamheten hårdare, då tar jag hellre en risk. Nu har jag dessutom ett muntligt löfte från Mathias Haglund.

Samtidigt är hon kritisk till hur kommunen har hanterat avtalsprocessen.

– Kommunen har kanske inte imponerat på mig så mycket hittills.

Hon är också kritisk till det förslag som Haglund presenterade under förra veckans kommunstyrelsemöte där ridklubben föreslogs helt ta över förhandlingarna och bli den avtalstecknande parten i stället för kommunen.

Annika Nordin menar att ridklubben med sina begränsade resurser omöjligt kan klara av ett sådant avtal på väldigt kort tid.

– Jag och styrelsen var väldigt tydliga med att vi inte vill vara avtalspart med fastighetsägaren, just eftersom vi inte har kompetens för att skriva sådana avtal. Sen är det inte enbart de 850 000 det handlar om. Det är också en fråga om driftskostnader.

Hur ser du på att kommunalrådet ville lägga över avtalet på er i det här sena skedet?

– Jag blir väldigt upprörd när kommunstyrelsens ordförande ringer till mig under sittande möte. För mig är frågan avklarad.

Enligt ridklubbens ordförande är det en oroväckande signal när kommunalrådet föreslår att lämna över pengarna och dra sig ur som avtalspart. Samtidigt känner hon sig tvingad att tro på kommunens förmåga att ro avtalet i land.

– Han är ju ordförande för kommunstyrelsen i Vindelns kommun. Jag kan inte göra annat än att tro på honom. Vad är mina handlingsvägar? Jag har ju inga.

Han är ju ordförande för kommunstyrelsen i Vindelns kommun. Jag kan inte göra annat än att tro på honom. Vad är mina handlingsvägar? Jag har ju inga.

Vägbidrag sänks med 500 000

Vindeln Under tisdagens sammanträde i kommunfullmäktige beslutades att de kommunala bidragen till enskilda vägar ska sänkas drastiskt. Sparförslaget innebär att kommunen sparar omkring en halv miljon kronor.

"Fortfarande konkurrens om arbetskraften"

Vindeln I tisdags förra veckan stod det klart att Cranab i Vindeln varslar 25 personer om uppsägning. Vindelns kommunalråd menar att varslet är tråkigt, men han tror också att det fortfarande finns god tillgång på jobb i kommunen.

Vill bygga 100 vindkraftverk i kommunen

Vindeln Inte mindre än två olika företag har anmält sitt intresse att starta vindkraftsparker i Vindelns kommun. Sammanlagt handlar det om nästan 100 vindkraftverk som planeras på två platser.