Tisdag 26 januari 2021

Västerbottningen

Spänd väntan på corona

Det råder stor skillnad i hur väl förberedda kommunens personal känner sig inför att hantera coronaviruset. I Åmsele menar skyddsombudet att det finns extra resurser vid behov. Men i Vindeln tycker man att arbetssituationen redan är ansträngd.

Vindeln · Published mar 25, 2020 at 06:15

Enligt Vindelns kommun planerar man nu för att kunna hantera ett 25 procentigt personalbortfall inom bland annat äldreomsorgen, ifall coronapandemin skapar en personalkris i Vindeln.

Oscar Fransson är skyddsombud på Almagården och han ser det som ett fantasiscenario att personalen skulle kunna hantera den situationen.

– Ett personalbortfall på 25 procent? Det vet jag inte hur vi ska klara av, vi jobbar redan häcken av oss som det är, kommenterar skyddsombudet.

Enligt Oscar Fransson finns det femton brukare på Almagården för tillfället. Personalstyrkan består av tre personer under morgonen, tre på kvällen och en person som jobbar ensam på natten. Några vidare möjligheter att prioritera bort mindre viktiga arbetsmoment ser han inte.

– Jag tror speciellt det kan bli svårt på morgonen då vi ska ta upp dem, kommenterar han.

Vindelns kommun har bland annat föreslagit att personalen eventuellt kan tvingas prioritera ner duschning av brukarna om verksamheten hamnar i ett krisläge, men enligt Almagårdens skyddsombud genomförs den aktiviteten redan för sällan.

– De duschar en gång i veckan och tycker man att det kan ruckas på så får det stå för dem, säger han.

Samtidigt jobbar hela kommunen för att förhindra en smittspridning bland brukare och personal.

– Det man är rädd för är att folk ska insjukna och att det inte ska finnas vikarier, då står man där. Vi ligger redan på minimal personalstyrka, säger Fransson.

Han tillägger att det visserligen finns en viss förståelse från personalstyrkan kring att de kommande veckorna kan bli extra arbetsamma, men han menar att det är viktigt att kommunen inte ruckar på exempelvis personalens dygnsvila.

Även inom Hemtjänsten finns en viss oro för hur man ska klara av ett coronautbrott. Birgit Olofsson är skyddsombud på Åmlidens trygghetsboende i Åmsele och där diskuterar personalen flitigt den rådande situationen.

– Visst är man ju orolig för hur man ska fixa läget om vi får mycket sjuk personal. Om vi dessutom får brukare som insjuknar så ökar ju vårdbehovet, konstaterar hon.

Enligt henne ser läget i Åmsele däremot något bättre ut eftersom antalet brukare är lägre och eftersom en stor del av personalstyrkan är deltidsarbetande, vilket kan göra det något lättare att få in vikarier vid behov.

– Visst kan det bli övertid ifall det skulle behövas och att folk som jobbar deltid kanske får jobba mer om de är friska, säger hon.

Pratar ni om det här på arbetsplatsen.?

– Ja det gör vi hela tiden. Än så länge är vi inte drabbade så det är svårt att föreställa sig vad som väntar. Men vi får tydliga instruktioner från kommunen hur vi ska göra så det är bra, berättar Birgit Olofsson som är skyddsombud i Åmsele.

Fler nyheter från Vindeln och Västerbotten

Trafikverket: "Beklagansvärt"

Hällnäs Renskötarna som var med under helgens olycka i närheten av Hällnäs är kritiska till Trafikverkets hantering av händelsen. Delvis eftersom en ren inte hittades och kunde avlivas först morgonen därpå.
Västerbottningen rekommenderar

Ortsbor överklagar plan om ny brandstation i Bjurholm

Bjurholm Närboende har överklagat ändringen i detaljplanen för Lönnen 4, som antogs 14 december. Överklagandena till mark- och miljödomstolen sinkar inte beslutet var ny brandstation ska placeras.

Insamling blev succé

Tvärålund Dagarna innan julafton genomförde Tvärålundsbon Charlotte Ulander tillsammans med Umeåbon Natalie Carrion en julinsamling för utsatta kvinnor i Kongo.