Tisdag 16 oktober 2018

Västerbottningen

Tegsnäset firade efterlängtad väg

Det var fest i Ordenshuset i Tegsnäset. Inte så konstigt när byaföreningen bjöd på smörgåstårta till vägbyggarna som bygger en 4,5 kilometer lång gång- och cykelväg från Tegsnäset till Granö som det tog 23 år att förverkliga.

TEGSNÄSET · Published okt 5, 2018 at 07:15

På borden i Ordenshuset i Tegsnäset satt vägbyggarna från Peab och smaskade i sig smörgåstårta som byaföreningen bjöd på.

– Inte första gången, konstaterade Åke Larsson, platschef för byggbolaget Peab som fått uppdraget att bygga den 4,5 kilometer långa gång- och cykelvägen, parallellt efter E12 som går rakt igenom de två byarna.

– Jag tror att vi bjudits på smörgåstårta 4–5 gånger.

– Vägen genom Tegsnäset är trång och trafikfarlig för gång- och cykeltrafikanter, ibland har man helt enkelt fått hoppa till sidan av vägen, förklarar Lars Vesterlund.

– Vi från bygden är imponerade av er arbetsinsats, helsicke vad ni har jobbat, inte minst nu i sommar med värmen.

– Vi är jättetacksamma, förklarade Lars Vesterlund i sitt tal till gubbarna vid borden.

Och Ingvar Ivarsson, läste en dikt baserad på Edvard Persson berömda slagdänga: ”Jag har bott vid en landsväg”, i Ingvars hemvävda version blev det: ”Jag har bott vid en landsväg i Tegsnäsets by och sett bilarna komma och gå. Vi har sökt att en cykelbana få hit. Men det har tagit 23 långa år”.

–Vi får tacka så mycket. Trevligt att ni uppskattar det vi gör, även om vi ställer till ett elände för er i vardagen med vägbygget, förklarade Åke Larsson, platschef vid Peab och fortsatte.

– Vi är på väg att gå i mål. Såg mörkt ut för någon vecka sedan, men det har gått fortare med kantstenen än vi beräknade, förklarade han.

– Jag vet att vi har varit besvärliga för er i trafiken, hoppas att störningarna har varit okej. Vi har några veckor kvar.

Lars Vesterlund berömde informationen som Peab skickat ut till bygden.

– Jag skulle vilja säga att den information om vägbygget och vad som händer i projektet som ni har förmedlat till oss är ett skolexempel på hur man ska göra.

– Vi har fått bra information via Infobladet i Granöbygden, lovprisade Lars Vesterlund.

Åke Larsson, konstaterade att Infobladet har varit en bra kanal att nå ut, alla har haft samma information.

Det tog 23 år att realisera projektet som snart är färdigt att tas i bruk.

Och hela processen började med att Ingvar Ivarsson, tidigare ordförande i Tegsnäsets byaförening som han startade, började engagera sig.

In på banan kom 2009 Lars Vesterlund som köpte hus i hembyn 2008, fasta adressen efter ett kringflackande liv numera är Helsingborg, sedan dess har Lars Vesterlund engagerat sig i bygdens utveckling.

– E12 är ju en statlig väg som hanteras av Trafikverket, som varken kommun, landsting eller Region Västerbotten har något med att göra.

– Vi har genom åren haft en mycket bra relation och kontakter med Trafikverket, säger han.

– Vi har argumenterat i sak för behovet av en säker gång- och cykelväg genom bygden parallellt med E12.  

– Vi har aldrig skällt på dem. Det har nog varit en nyckel till att vi nu står här idag och ser hur gång- och cykelvägen växer fram.

Den har funnits med i Trafikverkets plan, därmed öppnades också plånboken.

– Vi fick som vi ville, en gång- och cykelväg utan övergång.

Det har tidigare inte varit några problem att sälja husen som kommer ut på marknaden och nu kommer trycket att öka ytterligare, tror Lars Vesterlund.

– Vi har skola, affär, barnomsorg, ett levande och rikt föreningsliv och det finns jobb i bygden, förklarade Lars Vesterlund.

Med en gång- och cykelväg stärks bygden ytterligare som en attraktiv plats att bosätta sig i.

Vi från bygden är imponerade, helsicke vad ni har jobbat.

Hörnefors behåller busslinje genom samhället

Hörnefors Hörnefors kommer även fortsättningsvis att trafikeras genom samhället. Det står klart sedan diskussionen mellan Umeå kommun och landstinget avslutats inför upphandling av...

Het debatt om kärv ekonomi

Vännäs Kommunens kärva ekonomi stod i centrum när nya fullmäktige sammanträdde första gången i måndags. Senaste delårsbokslutet för 2018 visar underskott med 6,3 miljoner kronor.

Västerbotten har lägst andel oljepannor

BJURHOLM Bioenergibolaget Scandbio har låtit göra en nationell studie av andelen olje- respektive pelletspannor i svenska småhus. Den visar att i Västerbotten finns lägst andel privata...

Bjurholm får rink i vinter

Bjurholm Det blir en hockeyrink på konstgräsplanen bakom Folkets hus i Bjurholm i vinter. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att avvakta med en försäljning av den gamla sargen som...

Vindeln rustar för rally igen

VINDELN Kommande vinter och då lördag 16 mars planeras det att köra ett rally i Vindeln för första gången på mycket länge. – Om jag inte är ute och cyklar var det 1972 eller 1974...