Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Tvärålunds byaförening Årets kooperativ

Tvärålund · Published nov 7, 2018 at 15:00

Tvärålunds byaförening har utsetts till Årets kooperativ i Sverige 2018.

Tävlingen anordnas av Arbetsgivareföreningen KFO, We Effect och Coompanion Sverige.

Syftet är att uppmärksamma kooperativt företagande, en allt vanligare företagsform och en snabbt växande sektor inom ett stort antal branscher.

Kandidaterna har nominerats av landets 25 Coompanion-regioner.

Priset delades ut av Coompanion Sveriges styrelseordförande, Gordon Hahn, med motiveringen:

”Kooperativet som fick tåget att stanna, företaget att flytta till byn och flyttströmmen att vända. Omsorg, utbildning, kultur, infrastruktur och näringslivsutveckling i den lilla byn blir det stora planerna verklighet. Tvärålunds byaförening är ett gott exempel på hur kooperativ möter lokala behov och skapar hållbar och inkluderande tillväxt.”

Finalister förutom segrande Tvärålund var Stora Coop i Karlshamn, Koopus i Hedemora och Backatorpskolan på Hisingen i Göteborg.

Tvärålunds byaförening

"Genom att ha samlats mot ett gemensamt mål har byaföreningen under de 12 år de varit verksamma åstadkommit stora förändringar i Tvärålund, ett samhälle på cirka 500 invånare. En ny tågperrong som möjliggör pendling till Umeå samt etablering av verksamhet från multinationella Komatsu i det industrihus som kooperativet förvaltar är två saker som genererat stora positiva effekter för bygden. Ökad inflyttning, stigande huspriser och starkare framtidstro är några tydliga exempel. Och mycket mer är på gång."

Källa: Coompanion Sverige

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.